„Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – świadek historii, świadek wiary”

W Sali Kolumnowej Sejmu rozpoczęła się konferencja naukowa pt. „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – świadek historii, świadek wiary”, którą zorganizował zarząd województwa podkarpackiego. Rok 2018 decyzją Sejmu jest rokiem poświęconym duchownemu.

W tym roku przypada setna rocznica urodzin księdza arcybiskupa Tokarczuka, doktora filozofii, arcybiskupa diecezji przemyskiej, Kawalera Orderu Orła Białego.

Sejmową konferencję poświęconą duchownemu patronatem honorowym objęli marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki. W wydarzeniu udział biorą badacze życia i działalności ks. Tokarczuka, parlamentarzyści oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Dr Mariusz Krzysztofiński, autor rozmów z kapłanem, wskazuje na wielką rolę jaką w polskiej drodze do niepodległości odegrał ks. abp Ignacy Tokarczuk.

Był jednym z najważniejszych biskupów w drugiej połowie XX wieku, w okresie PRL. Swoją postawą oddziaływał na wiernych, kapłanów i biskupów. Był członkiem Rady Głównej Episkopatu Polski, bliskim przyjacielem św. Jana Pawła II i prymasa ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Cechował go radykalizm ewangeliczny i społeczny, a także umiłowanie prawdy i gotowość stawania w jej obronie. Gdy w 1965 roku obejmował biskupstwo przemyskie zdał sobie sprawę, że prawie wszystko w kraju tak naprawdę jest podporządkowane władzy komunistycznej i za swoje główne zadanie uznał głosić Słowo Boże – akcentuje dr Mariusz Krzysztofiński.

Konferencji towarzyszy wystawa tematyczna pt. „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Kościół, Władza – Opór Społeczny”.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj