A. Zalewska: Szkoła musi wychowywać zgodnie z wolą rodziców

Szkoła musi wychowywać zgodnie z tym, jak to wychowanie widzą rodzice – powiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców.

Minister Zalewska przypomniała, że „system edukacji został stworzony dla dziecka”, dlatego zadaniem szkoły jest nie tylko nauczanie, ale również wychowanie.

„Szkoła musi wychowywać zgodnie z tym, jak to wychowanie widzą rodzice. Dlatego od początku konstruowania nowego prawa oświatowego jesteśmy nie tylko z nauczycielami, ale i rodzicami. Chcemy, aby rodzice byli partnerami w podejmowaniu decyzji (dotyczących nauczania i wychowania – PAP)” – podkreśliła szefowa resortu edukacji.

Dodała, że w szkole jest wiele spraw, które muszą być uzgadniane razem z rodzicami.

„Świat się zmienia. Co roku do szkół przychodzą inne dzieci, dlatego też musimy zmieniać system edukacji” – wskazała.

Prezes Fundacji „Rodzice Szkole” Wojciech Starzyński powiedział, że „nie da się zbudować szkoły na miarę XXI w., bez aktywnego udziału w jej życiu uczniów, nauczycieli i oczywiście rodziców”. Pozytywnie ocenił działania resortu polegające na włączeniu rodziców w budowę systemu edukacji.

„Jest to wyraźnie widoczna zamiana polityki oświatowej ministerstwa edukacji narodowej i obecnego rządu. Tak sprzyjającej atmosfery umożliwiającej wprowadzenie rodziców do szkół, pozwalającej na oddziaływanie rodziców na życie szkolne, dającej możliwość wpływania na programy wychowawcze, nie było w ciągu ostatnich 30 lat” – podkreślił Wojciech Starzyński.

Celem konferencji zorganizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole” jest m.in. upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców z szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową rad rodziców, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół oraz współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

Rada rodziców jest organem szkoły niezależnym od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, który reprezentuje ogół rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest obowiązkowo wyłaniana spośród rodziców w każdej szkole dla dzieci i młodzieży, wyjątkiem szkół przyszpitalnych i sanatoryjnych.

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Do kompetencji rady rodziców należy m.in. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły oraz opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl