fot. flickr.com

A. Schmidt-Rodziewicz na Białorusi: Sytuacja mniejszości polskiej tematem rozmów z władzami

„Wiodącym tematem rozmów z władzami Białorusi były sprawy mniejszości polskiej” – poinformowała w piątek w Grodnie Anna Schmidt-Rodziewicz, sekretarz stanu w KPRM. Minister spotkała się wcześniej w Mińsku z pełnomocnikiem rządu białoruskiego ds. religii i mniejszości.

Chodzi przede wszystkim o kwestie związane z edukacją i ze statusem Związku Polaków na Białorusi” – powiedziała PAP Schmidt-Rodziewicz, która jest w kancelarii premiera RP pełnomocnikiem ds. dialogu międzynarodowego.

Organizacje polskie na Białorusi mówią o stopniowym wypieraniu języka polskiego z państwowego systemu edukacji w tym kraju, a także różnego rodzaju przeszkodach, z którymi spotykają się osoby chętne do nauki i nauczyciele działający m.in. przy ZPB.

ZPB nie jest uznawany przez władze w Mińsku od 2005 r., kiedy został przez nie zdelegalizowany. Władze współpracują z prorządową organizacją o takiej samej nazwie. Legalizacja ZPB kierowanego obecnie przez Andżelikę Borys jest ważnym postulatem strony polskiej.

Przed południem w Mińsku minister Schmidt-Rodziewicz spotkała się z pełnomocnikiem białoruskiego rządu ds. religii i narodowości (mniejszości narodowych) Leanidem Hulaką.

„Myślę, że to początek dalszych rozmów. To pierwsze takie spotkanie na szczeblu rządowym pomiędzy stroną polską a białoruską. Pan minister (Hulaka – PAP) przyjął zaproszenie do rewizyty w Polsce” – dodała, oceniając, że będzie to pierwsza taka wizyta w Polsce.

„Chciałabym, żeby minister zapoznał się z sytuacją mniejszości białoruskiej w Polsce, ale także z systemem edukacji, jakie państwo polskie oferuje obywatelom białoruskim na terytorium RP” – podkreśliła minister.

„Będziemy prowadzić dalsze rozmowy na tematy, które nurtują państwo polskie; one muszą zostać rozwiązane po to, aby żadne sprawy nie stały na przeszkodzie zacieśnianiu relacji między Polską a Białorusią. Sprawa mniejszości jest w epicentrum uwagi” – wskazała pełnomocniczka premiera RP.

Podkreśliła, że ważnym elementem budowania polityki zagranicznej jest „budowanie relacji na tych płaszczyznach, na których one jeszcze nie zostały zbudowane”.

„Partner jest trudny, ale bardzo się cieszymy, że pani minister podjęła się tego trudu, by rozmawiać m.in. w sprawie legalizacji związku, nauczania języka polskiego. Jeśli się o tym nie rozmawia, nie zwraca uwagi na te ważne kwestie, to tych tematów po prostu nie ma” – powiedziała Andżelika Borys, prezes ZPB.

Po południu w piątek, minister Schmidt-Rodziewicz odbyła rozmowy z gubernatorem obwodu grodzieńskiego i władzami Grodna, a następnie odwiedziła polskie miejsca pamięci w tym mieście. Wraz z dyplomatami polskimi z Mińska i Grodna minister odwiedziła cmentarz wojskowy w Grodnie, gdzie złożyła wieńce przed Krzyżem Katyńskim i na grobie polskich żołnierzy obrońców Grodna z września 1939 r.

Anna Schmidt-Rodziewicz wzięła również udział w uroczystym koncercie zorganizowanym przez ZPB z okazji Święta Wojska Polskiego.

W sobotę polska delegacja będzie uczestniczyć w uroczystościach z okazji 75. rocznicy bitwy o Surkonty (obwód grodzieński), którą stoczyły oddziały AK z siłami NKWD.

PAP/RIRM

drukuj