fot. twitter.com/arekmularczyk

A. Mularczyk: Zespół ds. reparacji przygotuje raport oraz rekomendację do dalszych działań

Prace parlamentarnego zespołu ds. reparacji zakończą się opracowaniem raportu o stratach poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej. oraz wypracowaniem rekomendacji na temat działań politycznych i prawnych w sprawie uzyskania odszkodowań – poinformował szef zespołu Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Przewodniczący zespół Arkadiusz Mularczyk poinformował na początku spotkania, że prace zespołu powinny zakończyć się opracowaniem raportu na temat strat wojennych poniesionych przez Polskę w okresie drugiej wojny światowej, a także wypracowaniem rekomendacji, co do dalszych „działań politycznych i prawnych” w celu uzyskania za nie odszkodowań.

„Celem naszego zespołu powinna być analiza dokumentacji związanej z problematyką reparacji za drugą wojnę światową, zebranie dokumentacji archiwalnej, ekspertyz oraz informacji na temat postępowania Niemiec wobec innych krajów poszkodowanych w czasie drugiej wojny światowej” – mówił Arkadiusz Mularczyk. Wyraził nadzieję, że raport – który powstanie w wyniku tych prac – „wskaże na ile państwo polskie może wystawić państwu niemieckiemu rachunek za drugą wojnę światową”.

Zdaniem posła Mularczyka, temat reparacji wojennych wciąż jest otwarty. Ocenił, że dotychczasowa polityka Niemiec wobec Polski w tej sprawie była „grą na przemilczenie, przedawnienie i zapomnienie”.

„Polityka rządu niemieckiego jest polityką dyskryminacyjną wobec obywateli polskich” – oświadczył.

Poseł PiS przypomniał, że spośród wszystkich państw, które padły ofiarą nazistowskich Niemiec, Polska „procentowo” poniosła największe straty wśród ludności cywilnej. Podkreślił też, że zbrodnie wojenne nie podlegają przedawnieniu.

W trakcie posiedzenia został wyświetlony film archiwalny, dokumentujący zniszczenia materialne poniesione przez Polskę m.in. w wyniku niemieckich bombardowań. Prof. Włodzimierz Suleja, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawił prezentację, w której zestawione zostały dane nt. potencjału demograficznego i gospodarczego Polski latem 1939 roku oraz tuż po zakończeniu wojny.

Dr Paweł Kosiński (IPN) przekazał, że Instytut Pamięci Narodowej „przygotuje specjalne wydawnictwo, w którym zostaną zebrane informacje” nt. efektów dotychczasowych prac przy szacowaniu szkód wojennych poniesionych przez Polskę. Dodał, że wszystkie publikacje będą tłumaczone na języki angielski i niemiecki.

Jakub Deka z fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” przedstawił z kolei prezentacje w sprawie odszkodowań, jakie wypłacała fundacja osobom, zmuszanym do prac przymusowych w Trzeciej Rzeszy.

Podczas spotkania zaprezentowano też zdjęcia lotnicze Warszawy, zrobione w trakcie II wojny światowej oraz tuż po jej zakończeniu.

Arkadiusz Mularczyk poinformował, że wszystkie zaprezentowane w czwartek materiały, będą wkrótce udostępnione na stronie internetowej zespołu parlamentarnego ds. reparacji oraz znajdą się w zapowiedzianym raporcie.

PAP/RIRM

drukuj