80 tys. osób poszkodowanych podczas wojny otrzyma pomoc od państwa

Ponad 80 tys. osób – w tym kombatanci, inwalidzi wojenni i osoby deportowane do pracy przymusowej – zostanie objętych pomocą państwa.

W ostatni czwartek Komitet Społeczny Rady Ministrów pod przewodnictwem wicepremier Beaty Szydło pozytywnie zaopiniował propozycję noweli ustawy o kombatantach i ofiarach represji wojennych.

Zakłada on, że osobom, które w różnych okolicznościach zostały poszkodowane w czasie wojny lub w okresie powojennym zostanie przyznana pomoc finansowa i inne ułatwienia m.in. w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podkreślił, że jest to wyraz opieki i hołdu państwa dla tych, którzy byli wierni Polsce.

– Jesteśmy to winni tym, którzy byli bohaterami naszej wolności. W momencie, kiedy Polska jest wolna, niepodległa, suwerenna, płacimy i wypłacamy wdzięczność tym, którzy byli Polsce wierni za to, że służyli Polsce, za to, że niemieccy i sowieccy okupanci chcieli ich pozbawić zdrowia i życia. To wyraz hołdu państwa polskiego dla tych, którzy w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym – represjonowani przez komunistów – płacili wielką cenę za wierność Polsce – powiedział Jan Józef Kasprzyk.

Minister Jan Józef Kasprzyk dodał, że ma nadzieje na szybkie uchwalenie nowych przepisów. Nie wykluczył, że znowelizowana ustawa zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2019 roku.

RIRM

drukuj