77 lat temu Niemcy utworzyli getto warszawskie

Mija 77 lat od utworzenia przez Niemców getta warszawskiego. Była to największa zamknięta dzielnica żydowska w okupowanej Europie.  Maksymalna liczba mieszkańców getta wyniosła 460 tys. osób.

2 października 1940 r. niemiecki gubernator Ludwig Fischer podpisał zarządzenie o utworzeniu warszawskiego getta, które 16 listopada stało się obszarem zamkniętym. Przez kolejne miesiące granice getta wciąż zmieniano, zmniejszając jego obszar. Stłoczeni w getcie Żydzi żyli w nieludzkich warunkach – byli ofiarami egzekucji, umierali z wycieńczenia, głodu i chorób.

W marcu 1941 r. liczba mieszkańców warszawskiego getta osiągnęła maksimum i wyniosła ok. 460 tys. osób. Rok później Niemcy rozpoczęli tzw. wielką akcję likwidacyjną. Ponad 250 tys. Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince, 11 tys. do bliżej nieokreślonych obozów pracy, a ponad 10 tys. zmarło lub zostało zastrzelonych.

W getcie pozostało ok. 60 tys. osób, z czego blisko połowa nielegalnie. Gdy w kwietniu 1943 r. Niemcy przystąpili do ostatecznej likwidacji getta, bojownicy z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawili im zbrojny opór. Powstanie, pomimo apeli rządu RP na uchodźstwie, nie wywołało żadnych reakcji aliantów. W 1943 roku getto warszawskie zostało zrównane z ziemią.

TV Trwam News/RIRM

drukuj