74. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow

Dziś mija 74 rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow (23. Sierpień 1939 r.). Przedstawiciele dwóch totalitarnych mocarstw – III Rzeszy i Związku Sowieckiego, podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym, którego konsekwencją był IV rozbiór Polski. Porozumienia uważano za rzeczywisty początek II wojny światowej. 

W 1939 roku Józef Stalin przyjął Joachima von Ribbentropa – niemieckiego ministra spraw zagranicznych. Podczas tej wizyty doszło do spotkania z radzieckim ministrem Wiaczesławem Mołotowem i podpisania paktu o nieagresji.

Jako tajny załącznik do umowy podpisany został także protokół dzielący Europę środkowo-wschodnią na obszary interesów, zakładający likwidację m.in. Państwa Polskiego – mówi historyk prof. Wojciech Roszkowski.

-Tajny protokół oznaczał podział Europy wschodniej między III Rzeszą a Związek Sowiecki; można to traktować jako pakt o współpracy agresji na państwa wschodniej Europy m.in. Polskę. Pakt Ribbentrop-Mołotow był wstępem do II wojny światowej, był zaproszeniem Hitlera do agresji na Polskę po to, żeby Stalin mógł bez większego wysiłku dokonać aneksji terytorialnej – mówił prof. Wojciech Roszkowski.

RIRM

drukuj