17 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości UE wyda orzeczenie dot. Puszczy Białowieskiej

17 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości UE wyda orzeczenie ws. sporu Polski z Komisją Europejską dotyczącego Puszczy Białowieskiej. W lutym rzecznik generalny Trybunału w Luksemburgu uznał, że decyzje polskich władz dotyczące obszaru Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej naruszają prawo UE.

Rzecznik zaproponował Trybunałowi stwierdzenie, że Polska uchybiła zobowiązaniom, jakie spoczywają na niej na mocy dyrektyw siedliskowej i ptasiej.

Były minister środowiska prof. Jan Szyszko podkreślił, że działania Polski są zgodne z prawem unijnym.

– Dziwi nas to, że na wniosek organizacji lewacko-liberalnych Komisja Europejska, wykazując swego rodzaju stronniczość – być może w niewiedzy – pozwała Polskę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Działania Polski są całkowicie zgodne z prawem. Respektowaliśmy całkowicie prawo i do tej pory realizujemy wszystkie posunięcia i zalecenia, również i TS UE. O ile prawo środowiskowe obowiązuje w Unii Europejskiej, to powinno się Polsce zwrócić honor i powiedzieć: „tak, Polska respektowała prawo i należy się uczyć od Polski, w jaki sposób przestrzegać prawa w zakresie Natury 2000” – powiedział prof. Jan Szyszko.

Pod koniec stycznia władze w Warszawie przekazały do KE pismo, w którym wskazały, w jaki sposób realizowane jest postanowienie unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zakazu wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Podkreślono w nim, że Polska wykonuje wszelkie zalecenia wynikające z postanowienia Trybunału z listopada 2017 roku.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział, że polski rząd zastosuje się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

RIRM

 

drukuj