150. rocznica wybuchu powstania styczniowego

W Lublinie rozpoczynają się obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. KUL jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Rok 1863. Walka-kraj-Lubelszczyzna-Kościół”. 

Jeden z prelegentów konferencji, historyk, profesor Andrzej Nowak mówi, że powstanie styczniowe było przejawem sprzeciwu wobec granic zaborów ukształtowanych podczas kongresu wiedeńskiego. Rosja zajmowała wówczas 82% terytorium Rzeczpospolitej.

– Powstanie styczniowe w 1863 roku mieści się w samym centrum polskiej tradycji walk o niepodległość. Powstanie, które było wymierzone przede wszystkim przeciwko Rosji imperialnej, w granicach zaborów jakie ukształtowały się na Kongresie wiedeńskim w 1815 roku. Rosja zajmowała 82 proc. terytorium Rzeczpospolitej w tym stolicę Warszawę – powiedział prof. Nowak.

Profesor Andrzej Nowak dodaje, że ofiara roku 1863 była podłożem wielkiego zwycięstwa w 1918 roku i obrony niepodległości w 1920 roku.

– Nie zapomniano nawet przez moment o tamtej ofierze; ofierze ’63 roku. Ta ogromna ofiara tworzyła niesłychanie silne poczucie zobowiązania. W następnych pokoleniach tworzyła kanwę wychowania tysięcy takich matek jak matka Józefa Piłsudskiego, które właśnie ostatecznie przyniosło ten efekt jakim było zwycięstwo roku 1918 i obronienie niepodległości w 1920 – powiedział prof. Nowak.

Centralne obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego rozpoczną się 18 stycznia i odbędą się w Wąchocku, Szydłowcu, Suchedniowie i Bodzentynie. W trakcie uroczystości, m. in. zostanie odsłonięta tablica w Szydłowcu, poświęcona 150. rocznicy zbrojnego zrywu Polaków; Marsz Strzelców ze Związku Strzeleckiego przejdzie z Szydłowca do Wąchocka. Centralne obchody, nad którymi honorowy patronat objął prezydent RP potrwają trzy dni.

Powstanie Styczniowe było zbrojnym wystąpieniem przeciwko Rosji. Jest uznawane za największe polskie powstanie narodowe. Jako początkową, przyjmuje się datę 22 stycznia 1863 roku.

RIRM 

drukuj