Wysłuchanie publiczne

Wysłuchanie publiczne (public hearing) jest jedną w form bezpośredniego uczestnictwa obywateli w stanowieniu prawa. Daje każdemu uczestnikowi możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Cechami charakterystycznymi wysłuchania publicznego są m.in.: jawność, równe prawa uczestników wysłuchania, sporządzenie dokumentu z przebiegu spotkania, czy sformułowanie wniosków. W wysłuchaniu publicznym może uczestniczyć każdy. Jest ono często wykorzystywane w krajach o ugruntowanej demokracji: Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech. Coraz szerzej stosuje się je w Komisji Europejskiej oraz Parlamencie Europejskim.

Not. RIRM

drukuj