fot. Monika Bilska

Wielki Czwartek – początek Triduum Paschalnego

Dziś Wielki Czwartek, który rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego. Tego dnia wspominamy ustanowienie przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne – początek trzydniowego oczekiwania na zmartwychwstanie Zbawiciela. Przed południem we wszystkich kościołach katedralnych, biskup diecezjalny wraz z kapłanami odprawił Mszę Świętą Krzyżma.

Podczas tej Mszy świętej jest poświęcenie i pobłogosławienie wszelkich olejów, które będą w ciągu roku wykorzystane do udzielania sakramentów. Podczas Mszy Świętej Krzyżma ma miejsce także odnowienie przyrzeczeń kapłańskich – mówił o. Jan Szewek OFM.

Uroczystościom w Bazylice świętego Piotra w Watykanie przewodniczył Ojciec Święty Franciszek.

– My, kapłani, jesteśmy ubogimi i chcielibyśmy mieć serce ubogiej wdowy, gdy dajemy jałmużnę i dotykamy ręki żebraka, gdy patrzymy w jego oczy. Jesteśmy Bartymeuszem i każdego ranka wstajemy, aby się modlić, prosząc: ,,Panie, żebym przejrzał”. My, kapłani, jesteśmy w jakimś punkcie naszego grzechu rannym, pobitym na śmierć przez łotrów. I chcemy być jako pierwsi we współczujących rękach Dobrego Samarytanina, abyśmy następnie mogli za pomocą naszych rąk okazać współczucie innym – powiedział Papież.

Wieczorem wierni zgromadzą się na Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, podczas której będą dziękowali Panu Bogu za dar kapłaństwa i Eucharystii. Wtedy także będzie miał miejsce obrzęd obmycia nóg.

Podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, czyli podczas Ostatniej Wieczerzy, Pan Jezus ustanawiając dwa sakramenty, czyli sakrament kapłaństwa i Eucharystii, chciał pokazać, że zwłaszcza sakrament kapłaństwa ma charakter służebny. Obmycie nóg ma pokazać, że kapłan, prezbiter jest powołany do tego, aby służyć – podkreślił o. Jan Szewek OFM.

Po Liturgii Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do tzw. ciemnicy, gdzie będzie odbywała się jego adoracja.

– Jezus Chrystus po tym, kiedy sprawował Ostatnią Wieczerzę ze swoimi Apostołami poszedł modlić się do Ogrójca i tam został pojmany oraz uwieziony. Stąd właśnie ciemnica, gdzie adorujemy Chrystusa uwięzionego, ale wciąż żyjącego – zaznaczył ojciec.

Od Wielkiego Czwartku aż do Wielkiej Soboty w kościołach milkną dzwony i organy. Słychać jedynie stukot kołatek.

TV Trwam News/RIRM

drukuj