Komisja weryfikacyjna: rażące naruszenie interesu społecznego przez prezydent Warszawy

Rażące naruszenie interesu społecznego przez prezydent Warszawy stwierdziła komisja weryfikacyjna, uchylając decyzje reprywatyzacyjne dot. nieruchomości przy ul. Twardej. Jak stwierdzono, wydanie decyzji doprowadziło do skutków sprzecznych z interesem społecznym.

Komisja ogłosiła swoje pierwsze decyzje dotyczące nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10. W związku z roszczeniami Macieja M., Rada Miasta przeniosła stamtąd gimnazjum – jeszcze przed przyznaniem mu prawa użytkowania wieczystego.

Przewodniczący komisji wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki mówił, uzasadniając decyzje komisji, o rażącym naruszeniu interesu społecznego przez prezydent Warszawy.

„Nie ulega wątpliwości, że w toku postępowania administracyjnego organ administracji publicznej powinien nie tyko uwzględnić indywidulany interes prawny, ale także interes ogółu” – mówił Jaki.

Jak dodał, przebieg procesu reprywatyzacji może wskazywać, że działania miasta nakierowane były na przeprowadzenie reprywatyzacji, nie zaś na ochronę interesu społecznego.

„W toku postępowania dekretowego nie został w ogóle uwzględniony interes społeczny” – mówił Jaki, wskazując na konieczność przeniesienia szkoły. Jak dodał, zdaniem komisji w interesie społecznym było utrzymanie gimnazjum w dotychczasowej lokalizacji.

PAP/RIRM

drukuj