Darowizny bez podatku

Dwa miliardy złotych będzie kosztować budżet państwa przygotowana przez rząd waloryzacja skali podatkowej – tłumaczył wczoraj senatorom wiceminister finansów Jarosław Neneman. Jak zapowiedział, na wcześniejsze wprowadzenie w życie dwóch stawek podatkowych nie ma w tym roku w budżecie państwa pieniędzy. Podczas prac w Komisji Gospodarki Narodowej senatorowie zgłosili istotną poprawkę do ustawy o podatku od spadków i darowizn. Chcą, by darowizny otrzymane od najbliższej rodziny były bez żadnych limitów zwolnione z podatku.
Podczas ostatnich debat podatkowych jak bumerang wraca sprawa natychmiastowego wprowadzenia dwóch stawek podatkowych – 16 proc. i 32 proc. Nie inaczej było w czasie wczorajszej senackiej debaty podatkowej. Zdaniem senator Mirosławy Nykiel (PO), Prawo i Sprawiedliwość oszukało wyborców, odwlekając wprowadzenie obiecanej dwustawkowej skali podatkowej. Według wiceministra finansów Jarosława Nenemana, do tego, by od przyszłego roku mogły zacząć obowiązywać stawki 18 proc. i 32 proc., w budżecie państwa trzeba by znaleźć około 9 mld zł, a – jak zaznaczył – tych pieniędzy po prostu w tym roku nie ma.
Lepsze warunki do wprowadzenia dwóch stawek podatkowych mają pojawić się, zdaniem wiceministra, za dwa lata, co będzie skutkiem dobrych wyników gospodarczych i zwiększających się wpływów do budżetu państwa. – Uwzględnienie już teraz w ustawie podatkowej, że od 2009 r. będą obowiązywać stawki 18 proc. i 32 proc., to jest uczciwy i dobry ruch, który jasno stawia sprawę i już wiadomo, że podatki spadną – zaznaczył Neneman. Odpowiadając na pytania posłów, wiceminister finansów kolejny raz tłumaczył, że podatki osobiste w przyszłym roku spadną. Według Nenemana, waloryzacja skali podatkowej, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów pracowników oraz waloryzacja progów podatkowych będzie kosztować budżet państwa 2 miliardy złotych.

Łatwiej przekazać darowiznę
Neneman zwrócił uwagę, że uchwalona przez Sejm ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadniczo upraszcza dokonywanie przez podatników darowizny 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Obecnie to sami podatnicy zajmują się wyliczeniem wielkości kwoty 1 proc., a następnie wykonują przelew na konto wybranej organizacji. Nowe przepisy to jednak zmienią. Podatnik będzie musiał jedynie wskazać organizację, na rzecz której chce przekazać darowiznę, a resztę zrobi za niego urząd skarbowy. – Będzie to pewne obciążenie dla aparatu skarbowego, ale na pewno ułatwienie dla podatników – powiedział Neneman, zaznaczając, że według ostatnich danych około 1 mln 148 tys. podatników zdecydowało się na przekazanie 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej wnioskowała, by z możliwości przekazania 1 proc. podatku korzystali tylko ci podatnicy, którzy w ten sposób mogą przekazać wybranej organizacji przynajmniej 5 zł. Chodzi o to, by kwoty darowizny nie były mniejsze od kosztów przelewu tych pieniędzy na konto organizacji. Podczas prac w komisji odrzucono m.in. poprawkę, by podatnicy mogli wskazać nie jedną, ale dwie organizacje, które chcą wesprzeć darowizną.

Kwartalne zaliczki
Senator Jerzy Szymura (KP PiS), sprawozdawca z prac senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, przypomniał, że ustawa o PIT zawiera również kilka istotnych i korzystnych zmian dla przedsiębiorców płacących PIT. Jak zaznaczył, chodzi o zniesienie składania do urzędu skarbowego comiesięcznych deklaracji podatkowych oraz wprowadzenie kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy.
Podczas debaty nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych posłowie dyskutowali przede wszystkim o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. SKOK-i jeszcze tylko do końca tego roku mają zwolnienie podatkowe. Jerzy Szmit (PiS) zgłosił poprawkę, by w ramach ulgi mogły one do kosztów uzyskania przychodów zaliczać rezerwy finansowe. Przeciwny poprawce jest rząd.
Senatorowie podczas prac w Komisji Gospodarki Narodowej zgłosili również istotną poprawkę do rozpatrywanej ustawy o podatku od spadków i darowizn. Chcą bowiem, by darowizny otrzymane od najbliższej rodziny były bez żadnych limitów zwolnione z podatku. Zgodnie z nowo uchwaloną ustawą bez podatku w ramach najbliższej rodziny można przekazywać darowizny do 1 miliona zł. Poprawka senatorów zmierza do tego, by pozwolić na tworzenie się „rodzinnego kapitału”. Od wyższych darowizn należałoby natomiast zapłacić 3-procentowy podatek. Limitu takiego nie przewidywał w przedstawionym projekcie ustawy rząd, a pojawił się on dopiero w trakcie sejmowych prac nad ustawą o podatku od spadków i darowizn. Głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami Senat zaplanował na jutro. W razie ich przyjęcia musi je jeszcze zaakceptować Sejm. Aby zmiany w podatkach weszły w życie od przyszłego roku, ustawy podatkowe powinny być opublikowane w Dzienniku Ustaw do końca tego miesiąca.

Artur Kowalski
drukuj