Adoremus pozwólcie dzieciom

Krystyna Karkowska

Adoremus. Pozwólcie dzieciom… jest propozycją ambitną. Chce uczyć dzieci częstej adoracji Najświętszego Sakramentu, która była tak bliska papieżowi Polakowi i równocześnie zachęcać do modlitwy, która ma dużą „moc kształtowania serca”. Proponuje do rozważania te same tematy, które znajdujemy w Modlitewniku grup adoracyjnych. Pozwala to na integrację rodziny poprzez modlitwę i pokazanie najmłodszym, że ich praca nad sobą jest równie ważna i „poważna” jak formacja dorosłych.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj