Rada Powiatu w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała, dnia 24 lipca 2012 r.

Krajowa Rada

Radiofonii i Telewizji

Apel Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie przyznania miejsca

dla Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym

Rada Powiatu w Bielsku-Białej mając na uwadze zaniepokojenie wielu mieszkańców naszego powiatu apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o rozważenie możliwości przyznania katolickiej Telewizji TRWAM miejsca na tzw. cyfrowym multipleksie, umożliwiającym powszechny odbiór tego programu.

Katolicy, którzy’ stanowią większość mieszkańców naszego kraju i powiatu uważają poprzednią decyzję za dyskry minującą. Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji godzi w liczne grono odbiorców z terenu naszego powiatu, w tym często osób starszych, samotnych, schorowanych, dla których dostęp do TV TRWAM jest niejednokrotnie jedyną możliwością spełniania ich praktyk religijnych.
Ufamy, że ponowna decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji będzie zgodna z potrzebami społecznymi katolickich środowisk naszego kraju.

 

Otrzymują:
1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
2. Fundacja Lux Veritatis
3. Kancelaria Prezydenta RP
4. Kancelaria Marszałka Sejmu RP
5. Kancelaria Marszałka Senatu RP
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

drukuj