Przygotowanie do śmierci

św. Alfons Liguori

Niezwykle cenny poradnik dla każdego katolika!
Książka zawiera aż 26 rozdziałów, wśród nich m.in.: Środki przygotowania się na śmierć; O sądzie szczegółowym i sądzie ostatecznym; Złudzenia, jakimi zły duch mami grzeszników; O Bożym miłosierdziu. Dziś śmierć stała się tematem tabu. Tymczasem św. Alfons Liguori przypomina nam wszystkim, że jest ona nie tylko nieunikniona, ale też ostatnim aktem ziemskiej egzystencji oraz bramą, którą wejdziemy do życia wiecznego. Dlatego, tak ważne jest osobiste i szczególne przygotowanie się do niej. Święty przekonuje, że nawet w ostatnim momencie człowiek może się jeszcze nawrócić.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj