Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Zasadniczym tematem Ewangelii dzisiejszej niedzieli jest bogactwo. Jezus poucza nas, że człowiekowi bogatemu jest bardzo trudno wejść do Królestwa Bożego, choć nie jest to niemożliwe. Ponieważ Pan Bóg jest w stanie zdobyć serce osoby, która posiada wiele dóbr i popchnąć ja ku solidarności i podzieleniu się dobrami z tym, który znajduje się w potrzebie, z ubogimi a tym samym wejść w logikę daru. W ten sposób osoba ta wchodzi na drogę Jezusa Chrystusa, który – jak pisze Apostoł Paweł – „będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2Kor. 8,9).

Jak często zdarza się to w Ewangeliach, wszystko bierze swój początek od spotkania; spotkania Jezusa z kimś, kto „miał wiele posiadłości”. Osoba ta od swojej młodości wiernie przestrzegała wszystkie przykazania Prawa Bożego, ale nie osiągnęła jeszcze prawdziwego szczęścia; i to stąd bierze się pytanie skierowane do Jezusa: co czynić, „aby osiągnąć życie wieczne”? (Mk, w.17). Z jednej strony człowiek ten pociągnięty jest – jak wielu – doskonałością życia; z drugiej zaś, będąc przyzwyczajonym liczyć na własne bogactwo, myśli, że także i życie wieczne – w jakiś sposób – można zdobyć, np. zachowując jakieś szczególne przykazanie. Jezus akceptuje to głębokie pragnienie, jakie gości w tym człowieku, i – jak zauważa Ewangelista –  spojrzał z miłością na niego, Bożym spojrzeniem (por. w. 21). Ale Jezus wie, jaki jest słaby punkt w tym człowieku; jest nim właśnie przywiązanie do jego licznych dóbr i dlatego proponuje mu, aby rozdał wszystko ubogim, tak aby jego skarb – a więc jego serce – nie było już więcej tu na ziemi ale w niebie, i dodaje: „Potem przyjdź i chodź za Mną” (w. 22). On jednak, zamiast przyjąć z radością zaproszenie Jezusa, odchodzi zasmucony (por. w. 23), ponieważ nie może oderwać się od swego bogactwa, które nigdy nie da mu szczęścia i życia wiecznego.

W tym momencie właśnie Jezus przekazuje swoim uczniom – i nam dzisiaj – swoją naukę: „Jak trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego” (w. 23). Na te słowa, uczniowie zdumieli się, a jeszcze bardziej zdziwili się po tym, jak Jezus dodał: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego”. Ale widząc ich zadziwienie dodaje: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe” (por. ww. 24-27). Tak komentuje /ten fragment / Święty Klemens z Aleksandrii: „Przypowieść naucza, że bogaci nie powinni zaniedbywać swojego zbawienia, jak gdyby byli już potępieni, nie powinni pozbywać się majątku, ani potępiać go jako zdradliwego i wrogiego życiu, ale muszą nauczyć się sposobu korzystania z bogactwa i troski o życie” (Quale ricco si salverà?, 27, 1-2). Historia Kościoła jest pełna przykładów bogatych ludzi, którzy korzystali ze swoich dóbr w sposób ewangeliczny, osiągając nawet świętość. Wystarczy wspomnieć chociażby św. Franciszka, św. Elżbietę Węgierską i św. Karola Boromeusza. Dziewica Maryja, Stolica Mądrości, niech nam pomoże przyjąć z radością zaproszenie Jezusa, abyśmy mogli wejść do pełni życia.

Drodzy Bracia i Siostry!

Wczoraj w Pradze, zostali ogłoszeni błogosławionymi Fryderyk Bachstein i trzynastu jego współbraci z Zakonu Braci Mniejszych. Zostali oni zamordowani w 1611 z powodu swojej wiary. To są pierwsi błogosławieni w Roku Wiary i są męczennikami: przypominają nam, że wierzyć w Chrystusa oznacza być dyspozycyjnym także by cierpieć z Nim i dla Niego.

Po francusku:

Drodzy pielgrzymi języka francuskiego, na początku Roku Wiary, dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do porzucenia wszystkiego, aby pójść za Jezusem. Nie lękajcie się żyć naszą wiarą w Boga i głosić ją. Dzisiaj życie dla Boga zobowiązuje nas do dokonywania kolejnych wyborów. Są one czasami trudne. Wiemy jednak, że Bóg jest z nami i pomaga nam czynić dobro, bo łaska zawsze nas uprzedza. W tym miesiącu Różańca, zwróćmy się do Maryi Panny. Ona była w stanie przyjąć Słowo Boże i żyć nim. Powierzmy Jej również  nasze rodziny i wszystkich uczestników Synodu zebranych na refleksji i dyskusji na temat Nowej Ewangelizacji! Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia!

Po angielsku:

Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów języka angielskiego obecnych tutaj. W Roku Wiary tak jak człowiek z dzisiejszej Ewangelii, miejmy odwagę pytać Pana o to, co więcej możemy zrobić, zwłaszcza dla ubogich, samotnych, chorych i cierpiących, abyśmy byli świadkami i dziedzicami życia wiecznego, które obiecuje Bóg. Dla was wszystkich proszę o obfite błogosławieństwa Bożego pokoju.

Po niemiecku:

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów. W dzisiejszej Ewangelii Jezus odpowiada na pytanie pewnego mężczyzny, który pyta Go o pewną drogę do życia wiecznego. Pan wskazuje mu na Dziesięć Przykazań oraz radzi, aby porzucił swoje bogactwa. Bóg pragnie przemienić nasze serce, abyśmy byli zdolni odpowiedzieć na miłość oraz wypełnić wolę Bożą. W ten sposób prowadzi nas do prawdziwych skarbów, do niewyczerpalnej wspólnoty z Nim samym. Życzę wam wszystkim radosnej oraz spokojnej niedzieli.

Po hiszpańsku:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka hiszpańskiego obecnych na tej maryjnej modlitwie. Liturgia Słowa tej niedzieli wzywa nas do bezwarunkowego przylgnięcia do osoby Jezusa Chrystusa, w sposób, by pokonując zewnętrzne trudności żyli przykazaniami Bożymi i byli zdolni do złożenia naszego serca w Jedynym, tym, który daje życie. Niech Najświętsza Dziewica Maryja, Stolica Mądrości pomaga nam przyjąć dar wiary, abyśmy zanurzając się w miłości Boga, hojnie odpowiadali na Jego wezwanie. Szczęśliwej Niedzieli!

Po polsku:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiaj w Polsce oraz w parafiach polonijnych w świecie obchodzicie „Dzień Papieski” pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Dziękuję wam za ten wyraz łączności ze Stolicą Apostolską, za wasze modlitwy i wsparcie młodych stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która ten dzień przygotowuje. Życzę, by w każdej polskiej rodzinie płonął żywy płomień wiary, dobra i ewangelicznej miłości. Z serca wam błogosławię.

Na zakończenie serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka włoskiego, a w szczególności Grupę Muzyczną “Św. Luigiego” z Vedano al Lambro oraz bierzmowanych z parafii Św. Julii z Turynu a także uczestników Ecorally  San Marino- Watykan. Wszystkim życzę dobrej niedzieli.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj