fot.: TV TRWAM / D.Bagiński

Spotkanie PKRD w Katowicach

W parafii św. Anny w Katowicach-Janowie odbyło się Regionalne Spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Młodzi słuchacze Radia Maryja uczestniczyli w Eucharystii, odmówili modlitwę na Rok Wiary.

Na spotkanie przybyły dzieci między innymi z Olkusza, Giszowca, Wadowic, Katowic, Żor, Tych, Skawiny i Międzybrodzia Bielskiego. Była także obecna Madzia Buczek, założycielka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Mówiła o szczególnym zadaniu, jakie czeka dzieci w październiku – miesiącu różańca świętego. Zwracała uwagę na potrzebę jeszcze głębszej modlitwy i zachęcania innych do odmawiania różańca. Powiedziała, że poprzez rozważanie tajemnic różańcowych powierzamy Bogu swoje sprawy.

Madzia Buczek poprowadziła także modlitwę różańcową. Dzieci modliły się za Ojca św. Benedykta, prosiły o kanonizację Jana Pawła II, modliły się za misje, rodziny, za dzieci nienarodzone, pokój na świecie, za nauczycieli w dniu ich święta.

Po modlitwie różańcowej rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył proboszcz parafii św. Anny w Katowicach-Janowie ks. Zygmunt Klim. W homilii – odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii – mówił o tym, co  należy czynić, aby dostać się do nieba. Przypomniał słowa Pana Jezusa, który wskazywał na potrzebę zachowywania przykazań. Odniósł się do słów Matki Bożej, która zachęcała do modlitwy różańcowej. Zwrócił uwagę na to, że dzieci zrzeszone w Podwórkowych Kółkach Różańcowych Dzieci wypełniają prośbę Maryi. Dodał, że powinny tę nowinę nieść innym dzieciom.

– Matka Boża objawiając się ludziom, także dzieciom wielokrotnie zachęcała do modlitwy, szczególnie różańcowej. Wy, zgromadzeni w Podwórkowych Kółkach Różańcowych Dzieci czynicie zadość tej prośbie. Zachęcajcie jednak do tej prostej i pięknej modlitwy również waszych rówieśników – powiedział ks. Zygmunt Klim.

Ks. Zygmunt Klim zwrócił uwagę na zbyt duże przywiązanie dzieci do rzeczy doczesnych.

– Nie możemy być przywiązani, wręcz przyklejeni do komputera, komórki, telewizora, mp3 itp. Dlatego, że te rzeczy mogą nam przysłonić Pana Boga i Jego łaskę. Trzeba nauczyć się mądrze z nich korzystać. Tak jak zachęca nas do tego autor Księgi Mądrości. Mądrość jest ważniejsza od zdrowia, podobania się, sprawności komputerowej – powiedział ks. Zygmunt Klim.

Ks. Zygmunt Klim dodał, że dzieci w Roku Wiary powinny bardziej umiłować modlitwę i Eucharystię oraz prosić dorosłych, aby pomogli im mocniej uwierzyć i lepiej rozumieć słowa Pana Jezusa.

Podczas Mszy św. dzieci odmówiły modlitwę na Rok Wiary. Prosiły o przymnożenie wiary m.in. w umiejętności przyjmowania Słowa Bożego, w rozumieniu działania Chrystusa w życiu człowieka, w naśladowaniu Jezusa.

Po Mszy św. dzieci dziękowały brawami ks. Zygmuntowi Klimowi za przyjęcie w parafii św. Anny w Katowicach, a także Madzi Buczek za przybycie, scholii za piękną oprawę muzyczną i gospodarzom spotkania. Transmisję spotkania przeprowadziło Radio Maryja.

RIRM

drukuj