Wesoły nam dzień dziś nastał

Ks. Jan Twardowski… czyli o tym, kim jest wielkanocny baranek

Teksty zamieszczone w tej książce nie były dotąd nigdzie publikowane. Ich źródłem są homilie ks. Jana Twardowskiego z lat 1965-1997. Wyjątek stanowi tekst pt. „Oto Baranek Boży”, opublikowany w: Nie tylko o jeżach. Myśli i opowiadania o przyrodzie.
Spisane myśli przedłużają życie niegdyś wypowiedzianym z ambony słowom i pomagają także dzisiaj głębiej przygotować się do Świąt Wielkanocnych i lepiej je przeżyć.

format: 18×18,5 cm, oprawa twarda, s. 59

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj