Różaniec – Modlitwa, która chroni

Ks. Marek Dziewiecki

W tajemnicach różańcowych odnajdujemy tajemnice własnego życia – osobistego, rodzinnego, społecznego. W doczesności wydarzenia radosne przeplatają się z bolesnymi.

Modlitwa różańcowa pomaga nam na każdą sytuację patrzeć poprzez pryzmat tajemnic światła i tajemnic chwalebnych. Medytowanie Różańca pomaga pozwala nam trwać z Maryją przy Jej Synu – od zwiastowania do chwały nieba. Różaniec jest skuteczną ochroną dla każdego ucznia Jezusa, który pragnie iść drogą błogosławieństwa i życia.

Zawarte w publikacji cztery rodzaje rozważań różańcowych przeznaczone są dla dorosłych, młodzieży, dzieci, a także dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj