Przewodnik po różańcu

Matka Boża – według świadectwa Ewangelii – daje przykład modlitwy skupionej na wydarzeniach związanych z Jezusem: zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

Dzięki tej postawie Maryja rozpoznawała spotykające Ją zdarzenia jako słowa Boga, znaki Jego woli. Gdy modlimy się razem z Nią, uczymy się rozważać podobnie nasze życie. (…) Każdej z cząstek różańca poświęcone są kolejne dwa rozdziały w tym Przewodniku. Podstawą jest Ewangelia. Różaniec umacnia nas w ufności, że tajemnica Jezusa to naprawdę Dobra Nowina.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj