Gród nad jeziorem

Zofia Kossak
Piękna historia miłosna w czasach prehistorycznych Słowian. Książka ukazuje fabularyzowaną wersję bardzo ciekawej, a niemal zupełnie nieznanej karty historii, jaką są pradzieje plemion słowiańskich. Powieść ta jest wyrazem fascynacji autorki wykopaliskami dokonanymi w 1933 r. w miejscowości Biskupin. Odkryty na półwyspie gródek z VI wieku przed Chrystusem z kręgu kultury łużyckiej po raz pierwszy ujawnił najstarsze ślady zorganizowanego osadnictwa na ziemiach polskich. Znakomitej pisarce udała się rzecz trudna – plastycznie i z rozmachem przedstawiła świat pierwotnych Słowian, zachowując przy tym wierność historycznym źródłom.
Do książki dołączona jest płyta z audiobookiem czytanym przez dr Andrzeja Gładysza, aktora i doktora historii.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj