Aniołowie w Bożej Opatrzności

Aniołowie są posłańcami Boga. Pośredniczą w przekazywaniu ludziom wyjątkowych poleceń Bożych, a także – jak podają Dzieje Apostolskie – posługują uczniom Chrystusa.

Książeczka zawiera akty strzeliste, litanie i modlitwy do aniołów. Wiele z próśb i wezwań modlitewnych nawiązuje do tekstów Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego. W modlitewniku przywołano też krótkie świadectwa anielskiej obecności i pomocy, jakiej doświadczyli różni święci.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj