Wpisy

Programu odtwarzania w UE siedlisk żubra

Polska dba o bioróżnorodność i chcemy pokazać to całej Europie – mówi minister środowiska prof. Jan Szyszko. Jak dowiedziała się nasza redakcja, służyć temu ma przekazanie chętnym państwom Unii Europejskiej żubrów i pomoc w przygotowaniu im odpowiednich warunków życia i rozwoju w nowym środowisku.