Wpisy

Kontrola w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. zakończona; są nieprawidłowości

Nieprawidłowości we wdrażaniu systemów informatycznych „Nasz Wrocław” oraz „Wrocławska baza miejsc i wydarzeń”, a także w realizacji kampanii promocyjnych „Akademicki Wrocław” i „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” ujawnili kontrolerzy z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu, którzy od 8 czerwca 2020 r. do 8 marca 2021 r. prowadzili kontrolę wybranych umów z lat 2014-2020 w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.