Wpisy

Rozmowy niedokończone: Problemy skórne cz. II

prof. dr hab. Jacek Szepietowski – Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii – Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego; prof. dr hab. n.med. Roman Nowicki – kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Rozmowy niedokończone: Problemy skórne cz. I

prof. dr hab. Jacek Szepietowski – Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii – Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego; prof. dr hab. n.med. Roman Nowicki – kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Rozmowy niedokończone: Wizualizacja. Słowo – obraz – dźwięk

dr Karolina Dziewulska-Siwek – kierownik Instytutu Dziennikarstwa WSKSiM, dr Krystian Chołaszczyński – Kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej WSKSiM oraz koordynator programu Erasmus+, Mateusz Kaleta – organizator konferencji poświęconych tematyce nowych mediów oraz cyfrowych technologii