Wpisy

Rezolucja przeciwko Polsce

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie tak zwanego kryzysu praworządności w Polsce i prymatu prawa unijnego nad krajowemu. To odpowiedź na ostatnie orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. W środę z kolei PE debatował na temat tzw. aborcji w Polsce.