Wpisy

Jak przeliczane są głosy na mandaty dla posłów

W wyborach do Sejmu posłów wybiera się w okręgach wielomandatowych; mandaty rozdzielane są proporcjonalnie do uzyskanego przez komitety wyborcze poparcia. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które w skali kraju otrzymały 5 proc. głosów lub w przypadku koalicji 8 proc. głosów.

Droższe OC za punkty karne i mandaty?

Ubezpieczyciele chcą dostępu do danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, aby móc obciążyć niebezpiecznych kierowców wyższymi składkami.  Jest to jedno z założeń „Strategii poprawy bezpieczeństwa w Polsce” przygotowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń po podwyżkach cen komunikacyjnych polis OC.