Wpisy

Dar Stwórcy i „pomoc” dla człowieka – zwierzęta w świetle nauczania Pisma Świętego

„Zwierzęta: dar Stwórcy i „pomoc” dla człowieka” – to temat sobotnich „Rozmów niedokończonych” w TV Trwam i Radiu Maryja. Rolę i przeznaczenie zwierząt przedstawia ks. prof. Henryk Witczyk, odwołując się do konkretnych przykładów zawartych na kartach Pisma Świętego. Poniższy konspekt, przygotowany przez członka Papieskiej Komisji Biblijnej i przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich, stanowi pomoc w pełniejszym zrozumieniu przedstawianych zjawisk.

Ks. abp M. Jędraszewski: W Piśmie Świętym szukać duchowej inspiracji i wewnętrznej równowagi

W tych tak trudnych dla nas wszystkich czasach otwiera się jeszcze większa niż dotychczas możliwość, a nawet konieczność, aby czytać – zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo – Pismo Święte i właśnie w nim szukać i odnajdywać dla siebie duchową inspirację i wewnętrzną równowagę – mówił ks. abp Marek Jędraszewski w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w czasie Mszy św., podczas której zainaugurowano obchody Niedzieli Biblijnej w Polsce.

Dziś Niedziela Biblijna. Ks. prof. H. Witczyk: Kiedy otwieramy księgę Pisma Świętego – rozciąga się wokół nas Boża obecność

Dzisiejsza Niedziela Biblijna rozpoczyna w Polsce Tydzień Biblijny. W naszej ojczyźnie odbywa się IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego. „Kiedy otwieramy księgę Pisma Świętego, to rozciąga się wokół nas święta, Boża obecność. Potwierdzenie tej prawdy znajdujemy choćby w słynnym zdaniu z Prologu Janowego: Słowo, czyli Syn Boży, stało się Ciałem i zamieszkało między nami” – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, w „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. H. Witczyk: Odpowiedzialne czytanie Słowa Bożego powinno dokonywać się przez pojedynczego chrześcijanina, ale wewnątrz wspólnoty Kościoła

Każdy może otworzyć księgę Pisma Świętego, kupić ją w księgarni i czytać, ale odpowiedzialne, zbawcze czytanie Słowa Bożego zawsze powinno dokonywać się przez pojedynczego chrześcijanina, ale wewnątrz wspólnoty Kościoła – tłumaczył ks. prof. Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej i przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, w czwartkowych „Rozmowach niedokończonych” na antenie Telewizji Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. H. Witczyk o wypowiedzi ks. abp. M. Jędraszewskiego: Ta wypowiedź księdza arcybiskupa demaskuje współczesną formę bałwochwalstwa

Ta wypowiedź księdza arcybiskupa demaskuje współczesną formę bałwochwalstwa i kultu sił przyrody znanego w Starym Testamencie w tym znaczeniu, że zarówno Pięcioksiąg, prorocy ze wszystkich sił sprzeciwiali się tej formie bałwochwalstwa, czyli prymitywnego pogańskiego znanego w Kanaanie, ale i całym ówczesnym świecie, kultu sił przyrody – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk, biblista, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu KUL, w audycji „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. H. Witczyk: Usprawiedliwianie ideologii poprzez wpisywanie barw LGBT w ikonę Matki Bożej przypomina najgorsze doświadczenia w historii Europy i świata

Zachowując wszelką proporcję między zbrodniczym systemem ideologii nazistowskiej, a tym, czego świadkami jesteśmy dzisiaj, trzeba powiedzieć, że usprawiedliwianie jakiejkolwiek ideologii poprzez wykrzywianie symboli religijnych jest wielkim niebezpieczeństwem. Chciałbym wierzyć, że osoby, które poważyły się na zafałszowanie świętej ikony Matki Bożej i wpisywanie w niej barw LGBT, z tej drogi czym prędzej zejdą, ponieważ przypomina najgorsze doświadczenia w historii Europy i świata – akcentował ks. prof. Henryk Witczyk, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu KUL, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. H. Witczyk wyjaśnia znaczenie biblijnej tęczy i znaku środowisk homoseksualnych: Łuk Boży jest symbolem życia, zaś flaga LGBT – cywilizacji dążącej do śmierci

Czym innym jest tęcza Boża, a czym innym flaga LGBT. Te dwa symbole nie tylko nie mają ze sobą nic wspólnego, ale stoją po przeciwstawnych stronach. Tak jak łuk Boży jest symbolem życia, tak flaga LGBT – idąc za terminologią i nauczaniem Jana Pawła II – jest symbolem cywilizacji dążącej do śmierci – tłumaczył ks. prof. Henryk Witczyk, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu KUL, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

Ks. Henryk Witczyk: Bóg i Jezus Chrystus nie błogosławi relacjom homoseksualnym

Artykuł Wojciecha Maziarskiego z „Gazety Wyborczej” zawiera tezę, że „Stary Testament nie ma wiele wspólnego z Jezusem”, a w słowach Chrystusa nie sposób znaleźć negatywną ocenę aktów homoseksualnych. W tym kontekście narzucają się pytania o to, czy można odczytać cytaty z Pisma Świętego tak, jak uczynił to Wojciech Maziarski i inni dziennikarze „Gazety Wyborczej”. Nade wszystko jednak nasuwają się pytania o rzeczywiste nauczanie Pisma świętego Starego i Nowego Testamentu dotyczące homoseksualizmu. W miarę wnikliwa jego prezentacja winna pomóc dostrzec, czy i jak to dziennikarskie odczytanie pojedynczych zdań odbiega od merytorycznej interpretacji orędzia Biblii o człowieku, którego Bóg „stworzył mężczyzną i kobietą” (Rdz 1,26).