Wpisy

Nie zabijaj !

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, Metropolito Wrocławski, Czcigodni bracia kapłani wszystkich piastowanych urzędów i otrzymanych godności, Szanowni parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich,