Wpisy

KE pracuje nad regulacjami dot. wysokości oprocentowania kredytów mieszkaniowych denominowanych we franku szwajcarskim

„Nasz Dziennik” informuje o tym, iż Komisja Europejska przygotowuje regulacje, które wpłyną m.in. na wysokość oprocentowania kredytów mieszkaniowych denominowanych we franku szwajcarskim. Chodzi o przepisy dotyczące zastąpienia dotychczasowej stawki LIBOR. KE ma uprawnienia do wskazania jej zamiennika. Z prowadzonych konsultacji wynika, że może nim być SARON o wartości podobnej do LIBOR-u.