Wpisy

Światowy dług przekroczy 350 proc. Produktu Krajowego Brutto

Jest już niemal pewne, że światowy dług przekroczy 350 proc. Produktu Krajowego Brutto. Ekonomiści wskazują na głęboką recesję w krajach rozwiniętych w II kwartale bieżącego roku. Co więcej, przy spadku PKB, wzrasta też dług w relacji do Produktu Krajowego Brutto. A to oznacza, że zmniejsza się też globalna zdolność do obsługi zadłużenia.

Finansowe problemy Polaków

Prawie trzy miliony Polaków ma problem ze spłatą alimentów, pożyczek i kredytów. Liczba zadłużonych rośnie w szybkim tempie. Na tle całego kraju najgorzej wypadają mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Rośnie zadłużenie Polaków

Rośnie kwota niespłaconych w terminie zobowiązań finansowych Polaków. Problemy z płatnościami dotyczą najczęściej kredytów i pożyczek, ale również należności czynszowych, rachunków za telefon, energię czy gaz lub przejazdów bez biletu.