Wpisy

CBOS: Polska najbardziej prounijnym krajem V4

Polska jest najbardziej prounijnym krajem wśród państw Grupy Wyszehradzkiej; za przynależnością do Unii Europejskiej jest 88 proc. Polaków. W regionie najbardziej eurosceptyczni wobec Wspólnoty są Czesi. ich obywatele popierają UE w 56 proc. – wynika z sondażu CBOS.