Walka o TV Trwam jest naszą powinnością

Wypowiedź pos. Andrzeja Jaworskiego podczas manifestacji w obronie TV Trwam, która odbyła się w Warszawie 19.05.2013 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica!

Drodzy przyjaciele katolickiej TV TRWAM.

To wielkie przeżycie spotkać się dzisiaj z Wami w Warszawie na Placu Zamkowym w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na manifestacji w Warszawie spotykamy się po raz kolejny. Jesteśmy tutaj, aby wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec wielkiego skandalu, który od ponad dwóch lat dzieje się w naszej ojczyźnie, na naszych oczach. Skandalu, za który odpowiedzialność ponosi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z Janem Dworakiem, Krzysztofem Luftem i ich politycznymi patronami z Prezydentem Bronisławem Komorowskim na czele.

26 kwietnia 2011 r.  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła haniebną decyzję o rozszerzeniu koncesji na nadawanie satelitarne naziemne w sygnale multipleksu i nieprzyznaniu miejsca na tym multipleksie dla katolickiej TV TRWAM. To była decyzja polityczna. Więcej, to była kara polityczna za to, że TV TRWAM pokazywała i pokazuje prawdę. Prawdę o wyprzedaży polskiej ziemi. Prawdę o wyprzedaży majątku narodowego. To była kara za to że TV TRWAM broniła polskich lasów, za to że pokazywała prawdę o likwidacji przemysłu stoczniowego. Kiedy byłem prezesem Stoczni Gdańskiej i chciałem  pokazać perfidne działania Komisji Europejskiej oraz ministrów rządu Donalda Tuska tylko TV TRWAM i Radio Maryja pokazywała co działo się w tej sprawie i za to serdecznie TV TRWAM, Radiu Maryja i ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi z całego serca dziękuję.

Haniebna decyzja KRRiT nie była oparta na żadnych kryteriach, chyba że za kryterium uznamy dyskryminacje katolików, bo tylko takie kryterium było zastosowane przy podejmowaniu tej decyzji. Tą Dyskryminację za rządów Platformy, nazywającej się Obywatelską, widzimy we wszystkich aspektach naszego życia.

Polityce dyskryminacji musieliśmy i nadal musimy się przeciwstawiać. Dlatego też ponad rok temu, 20.03.2012 roku, po poważnej dyskusji na jednym z posiedzeń Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, postanowiliśmy powołać Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Celem naszego zespołu jest nie tylko przeciwdziałanie zaplanowanej i świadomie realizowanej ateizacji naszej ukochanej Ojczyzny. W regulaminie naszego Zespołu jest także jasny zapis mówiący o tym, że będziemy bronić katolickich mediów  w tym katolickiej Telewizji TRWAM i to, że przewodniczący Krajowej Rady mówił na jednym posiedzeniu, że uprawiamy lobbing jest nieporozumieniem. My dokładnie przestrzegamy tego, co nakłada na nas obowiązek regulaminu naszego zespołu.

My, jako Posłowie i Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, haseł obrony chrześcijaństwa nie mamy wpisanych tylko na nasze sztandary. Mamy te hasła w naszych sercach i dlatego będziemy je głosić i będziemy prosili was, abyście nam w tym pomagali.

Musimy przeciwdziałać wprowadzaniu prawodawstwa sprzecznego z katolicką nauką społeczną; musimy pielęgnować polskie wartości i tradycje, propagować i ochraniać kulturalną spuściznę cywilizacji chrześcijańskiej, a przede wszystkim nie ustawać w tej trudnej walce o katolicką Telewizję TRWAM.

Walka o Telewizję TRWAM, w którą zaangażowały się miliony obywateli w kraju i za granicą jest naszą powinnością.

To nie jest tylko walka o miejsce na multipleksie. To jest także walka o naszą godność nasze prawa i naszą wolność.

Dzisiaj pokazujemy wszystkim Polakom, także tym, którzy przez nieudolność rządów Donalda Tuska musieli emigrować; tym, którzy mają problemy z dotarciem do lekarzy; tym, którzy boją się o wychowanie swoich dzieci w szkołach, gdzie propagowana jest kultura homoseksualna. Dzisiaj musimy wszystkim Polakom pokazać, że jest alternatywa. To my jesteśmy tą ALTERNATYWĄ!

Drodzy przyjaciele Telewizji TRWAM! Wiemy, że nie będzie to łatwa droga, i że nie jest to nasza ostatnia manifestacja. Zdajemy sobie sprawę z tego, że być może będziemy musieli się spotkać tutaj jeszcze niejeden raz. Być może jesienią będziemy musieli zrobić marsz milionów Polaków, ale jestem przekonany, że tak jak tu dzisiaj wszyscy jesteśmy, przyprowadzimy swoje rodziny, swoich znajomych, sąsiadów i nie ugniemy się dopóki Polska nie będzie Polską. Doprowadzimy do tego, że Polska znowu będzie prawa i sprawiedliwa. Nie ulegniemy żadnym zniewoleniom.

Krucjata za Ojczyznę prosi abyśmy szczególnie w maju modlili się, aby katolicy w Polsce w sposób bardziej zdecydowany przeciwstawiali się wszelkim atakom, które godzą w wiarę, wartości chrześcijańskie i tradycję narodową.

Wierzę, że dzięki tej modlitwie i naszym czynom spełni się wielkie błaganie naszego największego rodaka, bł. Jana Pawła II, i zstąpi na naszą Ojczyznę Duch Święty i odnowi oblicze Naszej Ziemi i Polska znowu będzie Polską.

pos. Andrzej Jaworski

drukuj