Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: Miłosierdzia pragnę, nie ofiary (Oz 6,6). Prymat miłosierdzia w świetle Pierwszej Ewangelii.

W Ewangelii św. Mateusza w dwóch momentach Pan Jezus odwołuje się do słów proroka Ozeasza, które brzmią: „Miłosierdzia pragnę, nie ofiary” (Oz 6,6). W programie zostanie postawione pytanie o cel przywołania tekstu ze Starego Testamentu przez św. Mateusza, który pisze swój utwór w specyficznych okolicznościach związanych z konfrontacją chrześcijaństwa z Synagogą. Ponadto zostanie zaprezentowane znaczenie pojęcia „miłosierdzie” w Biblii Hebrajskiej oraz jej greckim przekładzie, jak również zostanie podjęty ważny temat relacji miłosierdzia Boga do Jego sprawiedliwości.

drukuj