Spróbuj pomyśleć: „Do tego drzewka ciągną zewsząd wszyscy”


Pobierz Pobierz

Szczęść Boże!

Jakże polski to symbol wszelkiego wyobrażalnego dobra. Jakże niepolskie jego pochodzenie. Powściągliwie umiarkowane O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie gruen sind deine Blaetter opuściło domy chrześcijańskich przybyszów z Zachodu, aby pięknie rozkwitnąć żywiołem kolęd rozpoznawanych jako kwintesencja polskiej tradycji. Tak polskiej jak polskość dwóch braci Goetlów, których ojciec, Niemiec, pisał się przez dwa t – Goettel. Ferdynanda Goetel w latach 1926-1933 był prezesem polskiego PEN Clubu, a później, do wybuchu wojny, prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich. Podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. był kierownikiem sekcji propagandy Obywatelskiego Komitetu Pomocy Ludności Warszawy. Sławne przemówienia radiowe prezydenta bohaterskiej Warszawy Stefana Starzyńskiego wyszły spod pióra Ferdynanda Goetla. Od 5 lat prochy pisarza spoczywają na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. Jego brat, Walery Goetel był wielkim polskim geologiem, ekologiem i paleontologiem. W 1965 r. wprowadził termin sozologia. Sozologia jest nauką o czynnej ochronie środowiska naturalnego, zajmuje się przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów przyrodniczych, zwłaszcza zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich skutków. Sozologia poszukuje skutecznych sposobów zapobiegania degradacji środowiska, w zakresie środowiska wodnego zajmuje się jego ochroną przed zanieczyszczeniem, eutrofizacją i degradacją wód. W ramach sozologii są opracowywane praktyczne metody działania zmierzające do zapobiegania lub łagodzenia skutków niekorzystnych zmian środowiska. Sozologia jest nauką interdyscyplinarną, związaną z ekologią, geologią i geografią, wykorzystuje wiedzę z różnych nauk technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i medycznych. W ramach nauk medycznych do sozologii można zaliczyć medycynę zajmującą się wpływem środowiska zamieszkania, nauki, pracy i wypoczynku na zdrowie człowieka, przede wszystkim z punktu widzenia noksologii, a więc nauki o czynnikach szkodliwych dla zdrowia, choć nie tylko.

Bliski członek rodziny obydwu braci Goetlów, bodajże bratanek, zawitał do gospodarstwa moich dziadków ze strony ojca Mieczysława jako treuhaender, a więc zarządca w imieniu Trzeciej Rzeszy tych gospodarstw, które wkrótce po wybuchu wojny jeszcze były pod w rękach Polaków. Niemiec, a pracował i jadł razem z Polakami, a nawet nie chciał pieniędzy ze sprzedaży płodów rolnych. To są wasze pieniądze, z waszego gospodarstwa i wam się należą, mówił dziadkowi. W pierwszej fazie okupacji terenów wcielonych do Rzeszy Polaków wywożono m. in do Potulic. Przed wywózką uchronił dziadków i ich trzech synów, Niemiec Gustaw Schlaeihert, ostrzegając na czas przed zagrożeniem…

Kiedy nadejdzie czas kolędowania i popłynie Stille Nacht, Heilige Nacht czy to w wersji polskiej, czy angielskiej, warto wesprzeć serdeczną myślą Ojca Świętego Benedykta XVI w jego wysiłkach na rzecz wspólnego dobra w naszej części świata.


Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałat

drukuj