Reportaż: Kościół w Zimnej Wodzie


Rzymscy katolicy z Zimnej Wody na Ukrainie po wojnie nie mogli korzystać ze swojego kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny. Przez lata spotykali się na modlitwie w kaplicy w prywatnym domu, trwali przy wierze przodków i pomimo różnych trudności przekazywali ją swoim dzieciom. Nie udało im się też odzyskać zajętej przez grekokatolików dawnej świątyni, nie poddali się jednak i dzisiaj budują nowy kościół.

drukuj