Reportaż: Hufiec pracy

Ochotnicze Hufce Pracy skutecznie przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu młodzieży. Reportaż ukazuje funkcjonowanie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, które wyposażając w wiedzę i umiejętności, kształci w takich zawodach jak: kowal, kucharz, ogrodnik, cukiernik.

drukuj