Reportaż: Dziedzictwo – tradycja

W przededniu stulecia odzyskania niepodległości debata na temat polskiego dziedzictwa zyskuje nową dynamikę, skłaniając do postawienia pytania o nas samych, o to, jak definiujemy naszą historię, dorobek cywilizacyjny, specyfikę kultury narodowej i jej związki z otaczającym nas światem. Wystawa #dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie jest głosem w tej debacie.

drukuj