Kard. Stanisław Dziwisz: Słowo powitania, Wadowice


Pobierz Pobierz

Ojcze Święty,

to słowa Twojego Poprzednika, Jana Pawła II.

Tu 18 maja 1920 roku zaczęła się historia, która trwa.

Ta historia ma imię, nazwisko i twarz.

To historia Karola Wojtyły.

W tę historię wpisuje się dzisiaj Twój pobyt

w rodzinnym domu i mieście Sługi Bożego Jana Pawła II.

Dziękujemy za wspaniały dar Twojej obecności w Wadowicach i w Polsce.

Witamy Cię równie serdecznie, jak witany był zawsze wielki Wadowiczanin.

Witamy Cię jako Pasterza Kościoła powszechnego.

Twoja obecność umacnia naszą wiarę.

Umacnia nasze poczucie przynależności do wspólnoty ludu Bożego.

Umacnia nas w drodze do domu Ojca.

Zapożyczając Twoich słów, Ojcze Święty, mówimy:

"Możemy być pewni, że nasz ukochany Papież

stoi teraz w oknie domu Ojca, widzi nas i nam błogosławi"
(8 IV 2005).

Prosimy również o Twoje błogosławieństwo,

by to, co się zaczęło w życiu każdego z nas, dopełniło się w blasku Bożej
miłości.

//ter
//www.b16.pl//

drukuj