Homilia papieża Franciszka wygłoszona podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej

 


Pobierz

Pobierz

Wysłuchaliśmy tego, co Jezus uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest to gest pożegnania, jest jakby dziedzictwem, które nam zostawia. On jest Bogiem, a stał się sługą, naszym służącym. I takie jest to dziedzictwo: również wy macie być sługami dla siebie nawzajem. A On poszedł tą drogą z miłości: także wy macie miłować się wzajemnie i służyć sobie w miłości. Oto spuścizna, którą pozostawił nam Jezus.

I ten gest umycia nóg ma wymowę symboliczną – wykonywali go niewolnicy, słudzy współbiesiadnikom, ludziom, którzy zasiadali do obiadu czy kolacji, gdyż wszystkie drogi były wówczas ziemne, toteż gdy ludzie przychodzili do domu, trzeba było je umyć. I Jezus wykonuje gest, robi coś, co było zadaniem niewolnika, sługi i to pozostawia nam jako swoją spuściznę. My mamy być sługami dla siebie nawzajem.

Dlatego Kościół w dniu dzisiejszym, wspominając Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus ustanowił Eucharystię, włącza również do tej liturgii obrzęd umycia nóg, który przypomina nam, że mamy sobie nawzajem służyć.

Teraz ja dokonam tego gestu, ale my wszyscy w swych sercach pomyślmy o innych i pomyślmy o miłości, którą, jak mówi nam Jezus, mamy okazywać sobie nawzajem i pomyślmy też, jak możemy służyć innym osobom, gdyż Jezus pragnął tego od nas.

Tłumaczenie: vatican.va

drukuj