Bądźmy stróżami poranka – Denver 1993

Światowe Dni Młodzieży do święto młodych katolików z całego świata, którzy w spotkaniu z sobą i Ojcem Świętym doświadczają Chrystusa oraz powszechności Kościoła. Jak wyglądały poszczególne spotkania i jak wpłynęły na życie ich uczestników? Przedstawiamy historie, które napisały Światowe Dni Młodzieży w Rzymie, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowie, Denver, Manili, Paryżu, Toronto, Kolonii, Sydney, Madrycie i Rio de Janeiro.

drukuj