Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Świętujemy dziś Objawienie Pańskie, ukazanie się Boga poganom, podczas gdy wiele Kościołów Wschodnich, zgodnie z kalendarzem juliańskim, świętuje Boże Narodzenie. Ta niewielka różnica, która sprawia, że nakładają się na siebie dwa wydarzenia, podkreśla, że ​Dziecię rodzące się w pokorze Betlejemskiej Groty jest światłem świata, które kieruje drogą wszystkich narodów. To połączenie skłania do refleksji także z punktu widzenia wiary: z jednej strony podczas Bożego Narodzenia przy Jezusie widzimy wiarę Maryi, Józefa i pasterzy, z drugiej zaś dzisiaj, podczas Epifanii, wiarę Mędrców, którzy przybyli ze Wschodu, aby oddać pokłon Królowi Żydowskiemu.


Pobierz Pobierz

Dziewica Maryja wraz ze swoim małżonkiem uosabiają „szczep” Izraela, „resztę” przepowiedzianą przez proroków, z której miał „narodzić się” Mesjasz. Mędrcy natomiast reprezentują ludy, a także cywilizacje, kultury i religie, które są – można powiedzieć – na drodze do Boga, poszukując Jego królestwa pokoju, sprawiedliwości, prawdy i wolności. Jest najpierw rdzeń, uosabiany przede wszystkim przez Maryję, „Córę Syjonu”: rdzeń Izraela, lud, który zna Boga i wierzy w Boga objawiającego się przez Patriarchów i na drogach historii. Ta wiara osiąga spełnienie w Maryi, gdy nadeszła pełnia czasu, w Tej, która jest „błogosławiona, ponieważ uwierzyła”, że Słowo stało się ciałem, Bóg „pojawił się” na świecie. Wiara Maryi staje się pierwocinami i wzorem wiary Kościoła, Ludu Nowego Przymierza. Jednak ten lud jest od początku powszechny, jak widzimy to dzisiaj w postaciach Trzech Królów, którzy przybywają do Betlejem, podążając za światłem gwiazdy i wskazówkami Pisma Świętego.

Święty Leon Wielki mówi: „W przeszłości zostało obiecane Abrahamowi niezliczone potomstwo, które miało zrodzić się nie według ciała, ale w płodności wiary” (Kazanie na Trzech Króli 3,1: PL 54,240).

Wiara Maryi może być porównywana z wiarą Abrahama: jest nowy początek tej samej obietnicy, tego samego niezmiennego planu Boga, który teraz znajduje swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie. A światło Chrystusa jest tak jasne i silne, że czyni zrozumiałym zarówno język kosmosu, jak i Pisma Świętego, tak że wszyscy ci, którzy, podobnie jak Mędrcy są otwarci naprawdę, mogą ją rozpoznać i kontemplować Zbawiciela świata. Święty Leon mówi dalej: „Wejdź, wejdź więc do rodziny patriarchów, do rozlicznych narodów… Niech wszyscy ludzie… oddają cześć Stwórcy wszechświata, a Bóg niech będzie znany nie tylko w Judei, ale na całym świecie” (tamże) . W tej perspektywie możemy zobaczyć również święcenia biskupie, których miałem radość udzielić dziś rano w Bazylice Świętego Piotra: dwóch nowych biskupów pozostanie w służbie Stolicy Apostolskiej, a pozostali dwaj wyjadą, aby być papieskimi przedstawicielami w dwóch krajach. Modlimy się za każdego z nich, za ich posługę, aby światło Chrystusa jaśniało na całym świecie.

Po polsku:

Serdecznie pozdrawiam zgromadzonych na modlitwie „Anioł Pański”  Polaków. Szczególnie pozdrawiam uczestników Orszaków Trzech Króli, którzy wzorem ewangelicznych Mędrców ze Wschodu wędrują ulicami wielu miast do duchowego Betlejem, by spotkać narodzonego Zbawiciela. Niech ta inscenizacja umocni wierzących, zbliży do Kościoła tych, którzy się od niego oddalili, pomoże znaleźć Boga tym, którzy Go szukają. Uczestnikom Orszaków i wam wszystkim z serca błogosławię.

Drodzy bracia i siostry! Jak już zaznaczyłem, jutro Kościoły Wschodnie, które kierują się kalendarzem juliańskim, będą celebrować Narodzenie Pańskie; w radości wspólnej wiary kieruję do nich moje serdeczne pozdrowienie pokoju ze szczególną pamięcią w modlitwie.

We Włoszech przypada dziś Dzień Bożego Dziecięctwa poświęcony dzieciom, które włączają się w głoszenie Ewangelii, aby konkretnie pomagać swoim rówieśnikom potrzebującym wsparcia. Drogie dzieci, dziękuję wam i zachęcam was: nieście wszystkim miłość Boga!

Po francusku:

Z radością pozdrawiam pielgrzymów języka francuskiego, a szczególnie naszych braci chrześcijan wschodnich, którzy świętują Boże Narodzenie. Pozdrawiam również tych spośród was, którzy przybyli z okazji sakry ks. Thevenina. Objawienie Pańskie ukazuje, że zbawienie przyniesione przez Chrystusa jest dla wszystkich. Adorując Dziecię, tzn. wierząc, że jest Ono Bogiem, zbawicielem i naszym Królem, przyjmujmy misję, jaką Ono nam powierza: pozwalajmy Je poznawać tym, którzy nas otaczają. Bądźmy jak gwiazda dla ludzi poszukujących nadziei i wyruszajmy od żłóbka pełni radości z Bożego Narodzenia. Radosnego świętowania wszystkim!

Po angielsku:

Pozdrawiam obecnych tu wszystkich pielgrzymów języka angielskiego, w tym chłopców z Chóru Palestrina z prokatedry Najświętszej Maryi Panny w Dublinie, którzy śpiewali dziś rano na uroczystej Mszy św. z okazji Epifanii. Podczas tej uroczystości miałem radość udzielić święceń biskupich czterem kapłanom, w tym ks. abp. Fortunatusowi Nwachukwu z Nigerii. Niech nowi biskupi będą wiernymi następcami apostołów, zawsze dającymi świadectwo o Chrystusie, który dziś objawia oblicze Boga narodom. Niech Pan błogosławi was wszystkich i obdarzy was swoim pokojem!

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, którzy uczestniczą w tej maryjnej modlitwie. Podczas dzisiejszej uroczystości Objawienia Pańskiego, kierując się przykładem Mędrców ze Wschodu, zapraszam wszystkich do poszukiwania Boga z prostotą ducha, nie ulegając pokusie, zniechęceniu czy krytyce. On objawia się pokornym i ubogim w duchu. On nigdy nie zniechęca się pukaniem do drzwi naszego serca. Odnalezienie Boga jest najlepszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Otwórzmy zatem nasze życie na światło Jego łaski i odkryjmy siłę potrzebną do budowania społeczeństwa bardziej przebaczającego i solidarnego. Szczęśliwej niedzieli!

Po włosku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka włoskiego, a w szczególności rodzinę i przyjaciół nowo wyświęconego ks. abp. Vincenzo Zaniego, sekretarza Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Pozdrawiam stowarzyszenie Wolnych Rodzin Europy (Famiglie Libere Associate d’Europa), które animują historyczno-folklorystyczne wydarzenie inspirowane w tym roku tradycjami miasta Arezzo i jego okolic. Wszystkim wam życzę dobrego świętowania i dobrego nowego roku!

Tłumaczenie: RIRM

drukuj