fot. PAP/EPA

Ojciec św. Benedykt XVI postanowił o możliwości przyspieszenia konklawe

Warunkiem zwołania konklawe wcześniej niż w 15-20. dniu wakatu w Stolicy Apostolskiej jest obecność wszystkich kardynałów-elektorów w Rzymie – zdecydował Benedykt XVI.

Papież postanowił o tym na mocy ogłoszonego dziś Listu Apostolskiego w formie motu proprio „De nonnullis mutationibus in normis ad electionem Romani Pontificis attinentibus” (O niektórych modyfikacjach norm dotyczących wyboru Biskupa Rzymu).

Zmieniony został między innymi nr 37. Konstytucji Apostolskiej „Universi Dominici Gregis” Jana Pawła II z 1996 r., który aktualnie brzmi następująco:

„Ustalam, że – od chwili, gdy Stolica Apostolska jest zgodnie z prawem wakująca – obecni Kardynałowie-elektorzy powinni poczekać piętnaście pełnych dni na nieobecnych Kardynałów; pozostawiam jednak Kolegium Kardynałów prawo przyspieszenia konklawe, jeśli stwierdzi obecność wszystkich kardynałów-elektorów, a także prawo odłożenia, jeśli są poważne motywy, początku wyboru na kilka dalszych dni. Ale po upływie maksymalnie dwudziestu dni od rozpoczęcia wakatu Stolicy Apostolskiej wszyscy obecni Kardynałowie-elektorzy są zobowiązani przystąpić do wyboru”.

Ponadto Ojciec św. Benedykt XVI stwierdza, że żaden kardynał-elektor nie może być pozbawiony tak głosu czynnego jak i biernego z jakiegokolwiek powodu czy pretekstu z zachowaniem wszystkiego, co napisane jest w numerze 40. i 75. Konstytucji „Universi Dominici Gregis”.

Motu proprio Benedykta XVI precyzuje nadto normy, które dotyczą zachowania tajemnicy związanej z procesem wyboru nowego Papieża. Nie zachowanie ścisłej tajemnicy obwarowane jest karą ekskomuniki.

Do ważnego wyboru Ojca św. potrzebne są 2/3 głosów. Gdyby głosowanie zgodne z nr 72, 73 i 74 Konstytucji „Universi Dominici Gregis” nie przyniosło skutku, to wówczas, zakłada się jeden dzień na modlitwę, refleksje i dialog, w następnych głosowaniach głos bierny będą miały te osoby, które otrzymały największą ilość głosów. Osoby te, w takim wypadku, będą miały tylko głos bierny.

Księża kardynałowie po ustąpieniu Benedykta XVI 28. lutego będą mogli zarządzić początek konklawe na wybrany przez siebie termin w pierwszej połowie marca. Decyzja w tej sprawie najprawdopodobniej zapadnie 1 marca.

RIRM

drukuj