Żegnamy śp. ks. prof. Jerzego Bajdę

W Bochni odbędzie się dziś pogrzeb ks. prałata prof. dr. hab. Jerzego Bajdy, teologa-moralisty z UKSW.  Uroczystości pogrzebowe w bazylice św. Mikołaja rozpoczną się o godz. 13.00.

84-letni duchowny był kapłanem diecezji tarnowskiej. Zmarł 10 grudnia o godz. 4.10 nad ranem w Domu Księży Emerytów w Tarnowie. Był znawcą problematyki teologiczno-moralnej małżeństwa i rodziny, publicysta m. in. w Radiu Maryja.

Ks. prof. Jerzy Bajda urodził się 11 maja 1928 w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1954 r. W 1962 r. obronił pracę doktorską na KUL, w 1973 został adiunktem na tej uczelni. Następnie w 1980 r. na podstawie pracy pt. „Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej” habilitował się na Akademii Teologii Katolickiej.

W latach 1981-1992 był docentem, a w 1993 został profesorem ATK. Od 1997 r. był kierownikiem Katedry Teologii Moralnej Małżeństwa i Rodziny w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW. Był także członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II i redakcji Kwartalnika „Ethos” KUL.

RIRM

drukuj