Wspomnienie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Ostatnia homilia ks. Jerzego Popiełuszki wygłoszona 19.10.1984 w kościele Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy


Pobierz Pobierz


Dziś wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mija także 28 lat od jego męczeńskiej śmierci. Uroczystości odbędą się w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Transmisja w Radiu Maryja i TV Trwam o godz. 18.00.

Obchody uroczystości rozpoczęły się wczoraj pod Krzyżem Pomnikiem na Zalewie Wiślanym we Włocławku. Złożone zostały wieńce, odbyła się procesja z relikwiami błogosławionego do Sanktuarium Męczeństwa. O godz. 18:00 sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył ordynariusz diecezji włocławskiej ks. bp Wiesław Mering.


Pobierz Pobierz

Dzisiejszą Mszę św. w kościele na Żoliborzu poprzedzi różaniec za Ojczyznę. Tuż po nim zaprezentowany zostanie program słowno-muzyczny w wykonaniu artystów scen warszawskich.

– Już po raz kolejny będziemy obchodzili uroczystości liturgiczne wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Szczególny wymiar mają one na Żoliborzu w Warszawie, w miejscu, które jest sercem kultu bł. ks. Jerzego. Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców Warszawy, okolic ale także gości z całego kraju na Mszę św. koncelebrowaną, której będzie przewodniczył J.E. Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej. Msza Św. będzie miała miejsce o godz. 18.00, ale już o 16.00 będą się gromadzili wierni na różańcu odmawianym w intencjach Ojczyzny. Później o 17.00 zapraszamy na program słowno – muzyczny w wykonaniu artystów scen warszawskich – powiedział ks. Tadeusz Bożełko, proboszcz parafii na Żoliborzu.

Uroczystości w 28 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbędą się również w innych miastach Polski. W Nowym Sączu o godz. 18 będzie sprawowana Msza św. Obchody organizuje Duszpasterstwo Ludzi Pracy i ojcowie jezuici z parafii kolejowej.

21 października w Jaśle o godz. 18:00 Msza św. sprawowana będzie w kościele p.w. św. Stanisława BM. Tuż po Eucharystii dzieci i młodzież Państwowej Szkoły Muzycznej przedstawią koncert słowno – muzyczny. Na zakończenie koncertu uczestnicy złożą kwiaty pod tablicą ks. Jerzego Popiełuszki.

Natomiast w czwartek 25 października, o godz. 11:00 uczniowie z Zespołu Szkół im. NSZZ „Solidarność” z Wąglikowic wystawią spektakl „W hołdzie Księdzu Jerzemu – młodzież solidarna”. Spektakl odbędzie się w Domu Pielgrzyma przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

O. Szymon Korytowski ze Zgromadzenia Ojców Pocieszycieli z Getsemani – posługujący w Sanktuarium Męczeństwa mówi, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko może być dla nas dobrym przykładem w kroczeniu drogą wiary.

– Ks. Jerzy mówił, że ”jeżeli wierzymy w czterech ścianach naszego domu i nie zabraknie nam odwagi do przyznawania się do Chrystusa publicznie jak mieliśmy odwagę czynić to w czasie Solidarności nawet gdy trzeba zapłacić jakąś cenę i ponieść ofiarę”. Takie słowa wypowiedział ks. Jerzy jeśli chodzi o dawanie świadectwa, o wyznawanie swojej wiary publicznie. Myślę, że o to właśnie chodzi żeby ks. Jerzy był dla nas przykładem w kroczeniu drogą wiary, że czasami możemy się spotykać z różnymi przeciwnościami w naszym codziennym życiu – powiedział o. Szymon Korytowski.

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w czerwcu 1991 r. w homilii wygłoszonej we Włocławku nawiązał do życia i śmierci ks. Jerzego. Mówił wtedy: „Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci, tworzyli ją także męczennicy (…) i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak tworzył ją ksiądz Jerzy. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia, tak jak Chrystus. Tak jak Chrystus, jak Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie dlatego, że dał swoje życie za nas wszystkich”.

RIRM

 * * *

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku w Okopach k. Suchowoli na ziemi białostockiej, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Był czwartym dzieckiem w rodzinie państwa Marianny i Władysława Popiełuszków. Po zdaniu matury wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego. Po roku studiów został powołany do wojska i wcielony do jednostki kleryckiej w Bartoszycach o zaostrzonym regulaminie, której celem było niszczenie powołań. Dwa lata spędzone w wojsku bardzo nadwerężyły zdrowie alumna. Później wielokrotnie utrudniało Mu to kapłańską posługę. Święcenia subdiakońskie przyjął 12 grudnia 1971 r., a diakonem został 12 marca 1972 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 28 maja tego samego roku. Ks. Jerzy cały czas był zaangażowany w pomoc potrzebującym – zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, ubogim, bliskim osób internowanych. Gromadził dla nich żywność i leki.

Uczestniczył w procesach aresztowanych za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Wspierał więźniów politycznych. W lutym 1982 r. zaczął odprawiać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca Msze Święte za Ojczyznę, które zapoczątkował w żoliborskim kościele ks. prałat Teofil Bogucki. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób przyjeżdżało na te Msze św., już nie tylko spoza parafii, ale także spoza Warszawy.  Ówczesnym władzom komunistycznym nie podobała się działalność ks. Jerzego i szacunek, jakim się cieszył wśród ludzi z całej Polski. Coraz częściej dochodziło do zdarzeń, które miały zastraszyć Kapłana i nakłonić Go do rezygnacji ze swojej posługi. Dwukrotnie włamano się do Jego mieszkania, był nieustannie śledzony, nękany, zatrzymywany przez milicję. Jednocześnie do księży biskupów docierały pisma urzędowe z zarzutami, że kazania głoszone przez ks. Jerzego “godzą w interesy PRL”. We wrześniu 1983 r. wszczęto przeciwko Niemu śledztwo w sprawie “nadużywania wolności sumienia i funkcji kapłana na szkodę PRL”. Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. W grudniu 1983 roku został aresztowany, uwolniono Go po interwencji Kościoła. Groziło mu 10 lat więzienia. Został zwolniony z kary na mocy amnestii z 1984 roku.

13 października 1984 r. k. Ostródy próbowano dokonać zamachu na życie ks. Jerzego Popiełuszki, który wracał z Gdańska do Warszawy. 18 października wieczorem – na dzień przed uprowadzeniem – uczestniczył we Mszy św.
koncelebrowanej dla personelu medycznego w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie, której przewodniczył ks. bp Zbigniew Kraszewski. Odbył także spowiedź u ks. Wiesława Kądzieli. Następnego dnia – 19 października – wraz z kierowcą Waldemarem Chrostowskim pojechał do Bydgoszczy. O godz. 18.00 odprawił nabożeństwo różańcowe w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników i Mszę Świętą. W drodze powrotnej około godz. 22.00 został uprowadzony w okolicach miejscowości Przysiek k. Torunia przez trzech urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Został brutalnie pobity, związany w taki sposób, że próba ruchu zaciskała pętlę na Jego szyi, a następnie zamknięty w bagażniku samochodu. Przywiązawszy Mu do nóg 11-kilogramowy kamień, wrzucono Go do Zalewu Wiślanego na tamie
włocławskiej.

Jego ciało odnaleziono dopiero 30 października. 2 listopada, po uroczystym pożegnaniu ks. Jerzego w Białymstoku, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok, przywieziono trumnę do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. Zorganizowano całonocne czuwanie przy zamordowanym Kapłanie. Został On pochowany na przykościelnym placu w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. W pogrzebie wzięło udział kilkaset tysięcy wiernych z całej Polski. Mszę św. pogrzebową koncelebrowało 6 biskupów i ponad tysiąc kapłanów. Od tamtej pory do dzisiaj miejsce pochówku ks. Jerzego jest przestrzenią szczególnej modlitwy. W ciągu minionych lat grób Męczennika nawiedziło ponad 18 mln osób z całego świata. Modlił się tam 14 czerwca 1987 r. Sługa Boży Jan Paweł II, a 25 maja 2002 r. ks. kard. Józef Ratzinger, obecny Papież Benedykt XVI.

Żywy kult Męczennika, który rozpoczął się zaraz po Jego śmierci, trwa do dzisiaj. Do parafii św. Stanisława Kostki nieustannie napływają liczne świadectwa o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Księdza Jerzego.

Maria Popielewicz

drukuj