Wspólnota dzieci, która pomaga Maryi ratować świat

„Chcą pomagać Matce Bożej w ratowaniu świata, w przemianie ludzkich serc, bo wierzą, że modlitwa w jedności ma ogromną moc” – rozmowa z Magdaleną Buczek, założycielką PKRD z okazji XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci na Jasną Górę.

Jakie hasło przyświeca tegorocznej pielgrzymce?

W tym roku hasłem są słowa: ,,Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Są to słowa, które są również mottem przewodnim roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Pod tym hasłem również przeżywamy rok duszpasterski.

Czy są jakieś szczególne intencje, w jakich w tym roku dzieci modlą się na Jasnej Górze?

– Na Jasną Górę przybędziemy szczególnie z naszymi intencjami, jakie mamy w swoich sercach,  ale tak najbardziej bliskie są nam intencje, w których modlimy się codziennie jako członkowie Podwórkowych Kół Różańcowych, w których ofiarujemy naszą codzienną modlitwę różańcową. Są to intencje Ojca Świętego, całego Kościoła, naszej Ojczyzny. Modlimy się o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan, za rodziny, za wspólnotę, jaką tworzymy – wspólnotę Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Modlimy się też za Radio Maryja, za Telewizję Trwam, za wszystkie dzieła, które powstały przy Radiu Maryja. To są te główne intencje, z którymi też przychodzimy na Jasną Górę do naszej Matki i Królowej. Ale chcemy także Maryi podziękować za jej troskę, za jej nieustanną obecność przy nas w naszym życiu, za to, że nas prowadzi do Jezusa. Chcemy podziękować jej za wspólnotę Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, która w tym roku będzie obchodziła już osiemnastą rocznicę powstania. Będziemy wiec świętować taką ,,pełnoletniość” naszej wspólnoty i dziękować Maryi za tych wszystkich, którzy w tym czasie dołączyli do PKRD, którzy podjęli zobowiązanie do codziennego odmawiania różańca, i prosić o łaskę wytrwania w codziennym odmawianiu Różańca Świętego, o łaskę gorliwości w modlitwie, a także odwagę w apostołowaniu i szerzeniu modlitwy różańcowej, by nasze koła, które tworzymy, coraz bardziej się rozwijały oraz by powstawały nowe i abyśmy wspólnie mogli pomagać Matce Bożej w ratowaniu świata, w ratowaniu każdego człowieka.

Jakie zadania stoją przed dziećmi z Podwórkowych Kół Różańcowych?

Głównym zadaniem jest codzienne odmawianie choć jednej dziesiątki Różańca   Świętego, właśnie w tych intencjach, które wcześniej wymieniłam, ponieważ w ten sposób odpowiadamy na wezwanie, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie do trójki dzieci – Hiacynty, Łucji i Franciszka – już prawie sto lat temu. To wezwanie Maryi jest aktualne i dziś. Maryja wzywa wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej – do modlitwy o pokój, o nawrócenie grzeszników. I my całym sercem chcemy odpowiadać na to wezwanie Maryi. Chcemy pomagać jej w ratowaniu świata, w przemianie ludzkich serc, bo wierzymy w to, że modlitwa, szczególnie dzieci, modlitwa w jedności ma ogromną moc. Przez tę modlitwę możemy wyprosić wiele łask. Dostrzegamy już owoce naszej modlitwy – nie tylko w naszym osobistym życiu, ale także w życiu naszej wspólnoty. Jesteśmy za to wdzięczni Bogu, wdzięczni Matce Najświętszej i cieszymy się, że możemy tworzyć taką wspólnotę. Wspólnota ta nie jest dziełem człowieka, ale dziełem Matki Bożej, bo to Ona chciała, aby powstała ta wspólnota, aby rozwijała się i widzimy, że przynosi wielkie owoce, co jest dla nas także ogromną radością.

Ile dzieci obecnie należy do Podwórkowych Kół Różańcowych?

Obecnie do Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci należy ponad 150 tys. członków z 33 krajów świata i z wszystkich kontynentów.

Czy dzieci chętnie modlą się Różańcem?

Oczywiście, bardzo chętnie odpowiadają na wezwanie Matki Bożej. Podejmują to zobowiązanie, ale wiadomo jak to jest z dziećmi – najpierw zapalą się do czegoś, są zachęcone, podejmują jakieś działanie, jakieś zobowiązanie, ale jednak ktoś  musi czuwać nad tym, żeby ten zapał nie ostygł, żeby ten zapał trwał i rozwijał się, żeby dzieci wytrwały w modlitwie różańcowej. Dlatego są opiekunowie Podwórkowych Kół Różańcowych poszczególnych wspólnot, są rodzice, dziadkowie, którzy modlą się razem ze swoimi dziećmi. Opiekunowie organizują spotkania formacyjne tak, żeby ciągle przypominać dzieciom o tym zobowiązaniu, ciągle zachęcać, mówić im o tym jak ważna i potrzebna jest modlitwa różańcowa, docierać do nich z tym wezwaniem Matki Najświętszej. Dzieci są szczere, ufne, pełne takiej dziecięcej, gorącej miłości do Pana Jezusa i do Matki Najświętszej. Właśnie z tej miłości, z tej dziecięcej wiary podejmują to zobowiązanie, bo mają autentyczne pragnienie służenia Matce Bożej – pragnienie pomagania jej, ale też pragnienie tego, by one same w swoim życiu były prowadzone przez Matkę Najświętszą do Pana Jezusa i pragnienie tego, żeby stawać się coraz lepszym, żeby zbliżać się do Jezusa, do Maryi i tym samym iść drogą bezpieczną i najpewniejszą do nieba.

Dziękujemy za rozmowę.

RIRM

drukuj