Wielka troska o pomyślność Europy

Ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki:


To wielkie szczęście, że mogliśmy koncelebrować z Ojcem Świętym Eucharystię w Brnie. Papież wygłosił tu homilię, która była adresowana przede wszystkim do mieszkańców Republiki Czeskiej, ale w jakimś sensie również do całego Kościoła, do Europy i całego świata. Jest to zadziwiające i godne podkreślenia, że Ojciec Święty wraca wciąż do tych myśli, które niejednokrotnie podczas swego pontyfikatu wyrażał, a w sposób szczególny uczynił to w encyklice społecznej „Caritas in veritate”. Mianowicie Benedykt XVI nieustannie przypomina, że współczesnej Europie nie wystarczy troska o wartości ekonomiczne, gospodarcze, ale potrzebna jest odnowa ducha, potrzebny jest powrót do korzeni, a – jak wiadomo – korzenie te tkwią w chrześcijaństwie. W tym papieskim przesłaniu zawarta jest wielka troska o pomyślność Europy. Bo jeżeli wartości ewangeliczne zostaną w Europie zagubione, to na nic zda się troska o postęp gospodarczy, gdyż będzie on nieskuteczny.

Swoje przesłanie Ojciec Święty kieruje do wszystkich mieszkańców tego kraju, również tych, którzy deklarują się jako ateiści. Ci ateiści też znają historię swego kraju i wiedzą, co stanowiło jego fundament
– chrześcijaństwo. Teraz mają okazję zastanowić się nad tym, co się obecnie dzieje, i nad ewangelicznym orędziem Papieża. Jest to dobra sposobność, aby im to przesłanie przekazać, bo oni też są mieszkańcami Europy i nie jest im obce chrześcijaństwo, nawet jeśli je lekceważą.
Spodziewam się, że ta wizyta Ojca Świętego wyda pozytywne owoce i Kościół katolicki w tym kraju umocni się w wierze, którą przywiózł im Piotr Naszych Czasów.


not. SK
drukuj