fot. PAP/EPA

W Watykanie rozpocznie się konklawe

O godz. 10:00 sprawowana była Msza św. w intencji wyboru Papieża. O 16.30 rozpocznie się procesja 115 kardynałów-elektorów. Transmisja w Radiu Maryja i TV Trwam.

Przed południem w Bazylice św. Piotra zgromadzili się kardynałowie na Mszy św. pro eligendo Papa, czyli w intencji wyboru Papieża. Przewodniczył jej ks. kard. Angelo Sodano, dziekan Kolegium Kardynalskiego .

Ks. kard. Angelo Sodano w imieniu wszystkich księży kardynałów wyraził wdzięczność Benedyktowi XVI za jego posługę i nazwał jego pontyfikat „świetlanym”. Po tych słowach w Bazylice św. Piotra rozległy się długie gromkie brawa.

 
– Także my dziś, właśnie z tym wewnętrznym usposobieniem, chcemy oddać się z Chrystusem Ojcu, który jest w Niebie, aby dziękować Mu za pełną miłości asystencję, którą nieustannie otacza swój Kościół, a szczególnie za światły pontyfikat, którym nas obdarzył poprzez życie i dzieła 265 Następcy św. Piotra, umiłowanego Papieża Benedykta XVI, wobec którego ponawiamy w tej chwili całą naszą wdzięczność – powiedział ks. kard. Angelo Sodano.

Eucharystię koncelebrowało 115 księży kardynałów-elektorów oraz kilkudziesięciu kardynałów, którzy z racji ukończenia 80 lat nie wezmą udziału w konklawe. Do Watykanu przybyło kilka tysięcy osób z wielu krajów.

Ks. kard. Angelo Sodano, dziekan Kolegium Kardynalskiego, który przewodniczył Mszy św. powiedział „ (…) pragniemy dziś błagać Pana, by zechciał szybko dać Dobrego Pasterza swojemu Świętemu Kościołowi”. Podkreślił, że kierując się miłością do Kościoła i całej ludzkości „ostatni Papieże wystąpili z licznymi inicjatywami służącymi narodom i wspólnocie międzynarodowej, zabiegając bez ustanku o sprawiedliwość i pokój”. „Módlmy się o to, aby przyszły Papież mógł kontynuować to nieustanne dzieło na szczeblu światowym” – mówił ks. kard. Sodano.

Charakterystyczne są zjawiska atmosferyczne, które towarzyszyły dzisiejszej Mszy św. – zwraca uwagę o. Benedykt Cisoń, redemptorysta, obecny w Rzymie.

– Charakterystyczne są zjawiska przyrody, które towarzyszą temu wydarzeniu. Wróćmy pamięcią do 2005 roku, do pogrzebu Ojca św. Jana Pawła II,  wówczas znajdujący się na trumnie Ewangeliarz – został zamknięty powiewem wiatru – powiewem Ducha Świętego. Tak samo dziś podczas Eucharystii na Placu św. Piotra, podczas czytanej Ewangelii – deszcz, grad, błyskawice, krótka burza po to, by na sam akt wyznania wiary zajaśniało słońce, wróciła pogoda, pokój ducha. Można rzec: czyż to nie symbolizuje nam wszystkich wydarzeń związanych z wyborem Następcy św. Piotra, które są burzą sensacji, burzą poszukiwania: kto nim będzie? Trochę obaw, trochę lęku, a jednak gdy wyznajemy wiarę w Roku Wiary przychodzi pokój, przychodzi nadzieja, przychodzi słońce i to zapewnienie, które przypomniał nam Jan Paweł II: „On wskaże”. Wiemy że dziś kardynałowie udadzą się już do Kaplicy Sykstyńskiej, by tam rozpocząć obrady, wsłuchując się w światło, słowo, natchnienie Ducha Świętego, by wskazać tego, kto będzie prowadzić Kościół – powiedział o. Benedykt Cisoń CSsR. 

O 16.30 rozpocznie się procesja 115 kardynałów-elektorów, którzy przejdą z Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego do Kaplicy Sykstyńskiej. Po przybyciu do miejsca wyboru Papieża księża kardynałowie złożą przysięgę. Nastąpi to około godz. 16.45. Zapewnią oni, że jeśli ktokolwiek z nich, z Boskiego postanowienia, zostanie wybrany na Biskupa Rzymu, dołoży starań, by wiernie wypełniać ‚munus Petrinum’ Pasterza Kościoła powszechnego i nie ustanie w wysiłku zapewniania i bronienia wytrwale praw duchowych i doczesnych. Następnie drzwi kaplicy zostaną zamknięte i rozpocznie się konklawe.

– Sam termin konklawe znaczy dosłownie „pod kluczem”. Tak zostało nazwane zebranie wyborcze kardynałów nowego Papieża. A więc kardynałowie są zamykani pod kluczem, a więc są odosobnieni od świata, celem wybrania nowego Papieża. Konklawe odbywają się od XIII w., zostało ono wprowadzone w 1274 roku – powiedział ks. prof. Józef Wroceński, były dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i kierownik Katedry Ustrojów Kościoła UKSW.

Dziś przewidziano jedno głosowanie. Wybory będą trwały do momentu kiedy jeden z kardynałów nie otrzyma  2/3 głosów.  Ks. Federico Lombardi, rzecznik Stolicy Apostolskiej, zaznaczył że każdego dnia będą odbywały się dwie sesje głosowań: poranna i wieczorna, w których kardynałowie dwukrotnie oddadzą głos.

– Karty z wypisanym nazwiskiem kandydata na Papieża są zwykle palone po zakończeniu drugiego głosowania – informował ks. Lombardi, sugerując, że pojawienia się białego dymu zwiastującego wybór Papieża będzie można oczekiwać albo około godz.12., albo po sesji popołudniowej głosowań około godziny 19. Gdyby jednak wybór nastąpił po pierwszym głosowaniu w porannej lub wieczornej sesji, tak jak to było w przypadku konklawe sprzed 8 lat, gdy wybrano Papieża Benedykta XVI, może on się pojawić już o 10.30-11.00 lub 17.30-18.00.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL zwraca uwagę, że jeżeli po trzech dniach nie zostanie wybrany Biskup Rzymu wówczas nastąpi dzień przerwy. W tym czasie kardynałowie mają czas na refleksje i modlitwę. Tego dnia pierwszy kardynał diakon wygłosi konferencje.

– Jeśli w ciągu trzech dni nie wybrano Biskupa Rzymu, wówczas po tych trzech dniach medytację głosi kardynał-prezbiter. Następne trzy dni, jeśliby nie doszło do wyboru, wówczas taką medytację, refleksję głosi kardynał-biskup. Jeżeli i po tym nie doszłoby do wyboru Biskupa Rzymu, wówczas kardynałowie mają się zastanowić w jaki sposób postąpić, aby dokonać wyboru, ale nigdy nie mogą odstąpić od głosowania osobistego – powiedział ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz.

W tym przypadku dwóch kardynałów, którzy uzyskali największą liczbę głosów nie może brać udziału w kolejnych głosowaniach.

Wyboru Papieża dokonuje się według ściśle określonych norm prawa kanonicznego. Konklawe będzie przebiegać według przepisów Konstytucji Apostolskiej z 1996 r. „Universi Dominici Gregis’’, którą wydał bł. Jan Paweł II. Konstytucja ta była dwukrotnie nowelizowana przez Benedykta XVI, m.in. po to, aby dostosować jej przepisy do sytuacji, powstałej w wyniku rezygnacji Papieża z urzędu.

Na czas konklawe kardynałowie zamieszkają w Domu św. Marty.

Stało się. Po wiadomości o rezygnacji Ojca św. Benedykta XVI cały Kościół i świat czekał i oto nadszedł ten upragniony i wymodlony moment – moment radosny, ale i dziejowy – powiedział ks. kard. Stanisław Nagy z Krakowa. Teraz – jak dodał – potrzeba żarliwej modlitwy wiernych o to, żeby Bóg dał nam Pasterza na miarę czasu i potrzeb Kościoła.

– Jaki ma być ten Papież? Trudno na to dać odpowiedź, ale na pewno ma być Papieżem do wielkich rzeczy i wielkich spraw, które go czekają. I tu trzeba umieścić nasze miejsce w całej sprawie – wielką modlitwę, żarliwą prośbę do Pana Boga, ażeby był to Papież na miarę czasów, na miarę tego, czego Kościół w tej chwili potrzebuje. Możemy tu coś zrobić – i to jest najważniejsze – modlić się żarliwie, żeby Bóg dał nam Pasterza na miarę czasów – powiedział ks. kard. Stanisław Nagy.

Każdy z nas może uczestniczyć w tym wydarzeniu poprzez modlitwę – mówi ks. prof. Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

– Cały Kościół jest wezwany do modlitwy. Chrześcijanin, człowiek wierzący, który żyje głębokim przekonaniem, że to Duch Święty dokonuje wyboru przyjmuje właśnie postawę modlitwy. Tak jak kiedyś apostołowie trwali w Wieczerniku po Zmartwychwstaniu Chrystusa oczekując na dar Ducha Świętego, a potem wyruszyli na cały świat, tak my duchowo będziemy uczestniczyć w tym wydarzeniu –  powiedział ks. prof. Jan Machniak.

W wielu kościołach w Polsce sprawowane są Msze św. w intencji wyboru nowego Ojca św. – dodaje ks. prof. Jan Machniak.

– Myślę, że w naszych kościołach będziemy odprawiać Msze św. które są przewidziane na tę okoliczność w Mszale Rzymskim o dobry wybór Ojca św. Od rana możemy już te Msze św. odprawiać. Natomiast ok. godziny 10, czy też po południu, po koronce do Bożego Miłosierdzia, po Godzinie Miłosierdzia możemy choćby na chwilę skupić się w takim modlitewnym duchu i towarzyszyć tym kardynałom, którzy rozpoczną konklawe.

O rozpoczęciu konklawe w dniu 12 marca br. zadecydowali w piątek po południu zgromadzeni w Watykanie kardynałowie, którzy cały poprzedni tydzień obradowali na 9. specjalnych kongregacjach generalnych. Rzecznik Watykanu zapewnił, że data inauguracji wyboru Papieża została ustalona zdecydowaną większością głosów. Będzie to pierwsze od 1294 r. konklawe za życia Papieża.

 

 

RIRM

drukuj