fot. www.verbasacra.pl

Verba Sacra w Poznaniu

W Poznaniu, w ramach przygotowania do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski, ruszył nowy cykl artystyczno-naukowo-religijnego projektu Verba Sacra. Tegoroczna edycja poświęcona jest Dekalogowi.

Co miesiąc, w ramach niedzielnej Mszy św., o godz. 10.00 w Bazylice Archidiecezjalnej w Poznaniu, homilie będzie głosił ks. abp. Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Słowo będzie dotyczyło poszczególnych przykazań. W czerwcu i październiku homilie wygłaszał będzie zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abp. Marek Jędraszewski. Nauczaniu duszpasterzy towarzyszyć mają debaty środowisk świeckich na temat miejsca Dekalogu we współczesnej Polsce.

W niedzielę 19 kwietnia, o godz. 17.00 w poznańskiej bazylice, w ramach Verba Sacra, odbędzie się prezentacja poświęcona Listom Apostolskim: 2. i 3. Listowi św. Jana oraz Listowi św. Judy.

Verba Sacra to projekt interdyscyplinarny artystyczno-naukowo-religijny, poświęcony tradycji słowa w kulturze duchowej narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa europejskiego.

Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w styczniu 2000 roku w formie cyklu dwunastu prezentacji tekstów biblijnych. Projekt od początku spotkał się z bardzo szerokim oddźwiękiem społecznym i został uznany za jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń Wielkiego Jubileuszu.

verbasacra.pl/RIRM

drukuj